• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


 

Kế hoạch 371/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” năm 2020

Tải về Văn bản khác 371/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/KH-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Quyết định s1841/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 cũa UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo s537-BC/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 537-BC/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về sơ kết thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”, tập trung phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ.

Từng bước định hướng phát triển đu lịch Lai Châu thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thực hiện tăng trường chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hưng dịch vụ và tăng dần tỷ trọng ngành du lịch trong tổng GRDP toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lĩnh vực du lịch dịch vụ. Chủ động trong công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết trong triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch để kịp thời khắc phục, điều chỉnh những khó khăn, bt cập phù hợp với yêu cầu thực tin phát triển du lịch tại địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, Luật Du lịch 2017, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ, Quyết định số 1685/QĐ- TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 316-QĐ/TU ngày 22/11/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu đến các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

1.2. Đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động về phát triển du lịch, xác định rõ du lịch là ngành kinh tể tổng hợp, phát triển du lịch, dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Hoàn thiện môi trường du lịch

2.1. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại nguồn tài nguyên du lịch địa phương năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đáp ng được yêu cầu, nhiệm vụ mới của du lịch địa phương, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch trong thời gian qua và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh trong tình hình mới.

2.2. Tổ chức rà soát, đánh giá, hoàn thiện thế chế hoạt động và kinh doanh các khu, điểm du lịch đã hoạt động. Lập hồ sơ công nhận các khu, điểm du lịch cấp tỉnh.

3. Xây dựng, hoàn thiện sản phẩm du lịch, tuyến du lịch

3.1. Ưu tiên hoàn thiện sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại: Bản Gia Khâu (thành phố Lai Châu), bản Sin Suối Hồ, bản Vàng Pheo (huyện Phong Thổ), bản Sì Thâu Chải (huyện Tam Đường), cụ thể:

- Đầu tư hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, các trạm dừng chân ngắm cảnh, quầy bán hàng lưu niệm, bãi đỗ xe cho du khách.

- Nâng cấp nhà văn hóa thôn bản làm trung tâm đón tiếp khách và giới thiệu văn hóa truyền thống.

- Phát trin dịch vụ Homestay chất lượng cao.

- Cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường (Trồng các loại hoa theo mùa, trồng cây xanh, cây cảnh ven đường, đặt thùng rác tại khu vực đường đi, thu gom rác thải, nước thải... theo quy định).

- Duy trì đội văn nghệ và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ...; các món ăn đặc sắc của các dân tộc Thái, Mông, Dao.

3.2. Tổ chức sự kiện Festival Dù lượn “Bay lên cùng Putaleng” thường niên tại huyện Tam Đường.

3.3. Mở các tuyến xe buýt từ thành phố Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đi lại, góp phần thu hút khách du lịch từ Sa Pa sang Lai Châu.

4. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

4.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin về du lịch Lai Châu trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Twitter, Zalo, Fanpage và các trang thông tin điện tử (website) riêng về du lịch...

4.2. Triển khai hệ thống phần mềm “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại di động Smatphone bằng song ngữ Việt - Anh” để giới thiệu về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, các điểm, dịch vụ du lịch tại Lai Châu.

4.3. Xây dựng các phóng sự, clips, phim quảng bá du lịch Lai Châu.

4.4. Triển khai các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch tại chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) năm 2020.

4.5. Tham gia tổ chức biểu diễn tại Chương trình “Sắc màu Văn hóa Tây Bắc” ở Hà Nội qua đó giới thiệu về vẻ đẹp mảnh đất, con người và xúc tiến, quảng bá điểm đến Lai Châu nói riêng và các tỉnh tại khu vực Tây Bắc mở rộng nói chung với du khách, các đơn vị kinh doanh du lịch, các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn lớn, Hiệp hội Du lịch Hà Nội.

4.6. Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu lần thứ II gắn với Lễ hội Mắc Ca; đưa Lễ hội thành hoạt động thường niên và tng buớc xây dựng thành thương hiệu du lịch tỉnh tại khu vực.

4.7. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, lữ hành tăng cường chương trình kích cầu du lịch vào các dịp lễ, tết, các chương trình sự kiện được tổ chức tại tỉnh... Qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp du lịch trong quảng bá xúc tiến hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp, đng thời giới thiệu, quảng bá điểm đến Lai Châu với khách du lịch.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

5.1. Tổ chức 01 lớp tập huấn Quản lý nhà nước về du lịch để nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5.2. Tổ chức 01 lớp bồi dưng nghiệp vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho đội ngũ quản lý, trưởng các bộ phận (lễ tân, buồng...) và nhân viên tham gia vào hoạt động phục vụ khách du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

5.3. Tổ chức 01 lớp tập huấn Hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động phục vụ khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5.4. Khuyến khích các khách sạn từ 03 sao trên địa bàn tỉnh tổ chức các khóa tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch, nâng cao trình cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tại cơ sở.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành năm 2020 (Đối với các nội dung tại kế hoạch chưa được phân bổ kinh phí đầu năm 2020 các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí đbổ sung trong năm. 2020 đảm bảo thực hiện tt nhiệm vụ tại Kế hoạch).

- Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú... trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức biên tập nội dung và thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về Đề án “Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020”.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, các địa phương có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này theo sự phân công của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực du lịch trên các phương tiện truyền thông.

- Chủ trì, phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch hoàn thiện sản phm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; tchức tập huấn nâng cao cht lượng nguồn nhân lực du lịch; triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tạo sản phẩm phục vụ du lịch tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu lần thứ II, năm 2020 gn với Lhội Mắc Ca.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở kinh doanh khu, điểm du lịch triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch du lịch; Hoàn thiện thể chế, lập hồ sơ công nhận khu, điểm du lịch; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

- Hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thành ph; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, lhành trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; UBND huyện Tam Đường thực hiện các nội dung: Mở các tuyến xe buýt Lai Châu - Sapa; Sự kiện Dù lượn; Triển khai ứng dụng du lịch thông minh...

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch tại chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch theo sự phân công của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch.

3. Sở Tài Chính tỉnh Lai Châu

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách đối với các nội dung chưa được btrí ngân sách đầu năm 2020 theo Kế hoạch, đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư các dự án trọng điểm để phát triển, hỗ trợ ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nội dung thuộc hoạt động qung bá, xúc tiến du lịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thng thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyn vmục đích, ý nghĩa, tm quan trọng của phát triển du lịch đối với kinh tế - xã hội tỉnh.

- Chỉ đạo, khuyến khích các cơ quan báo chí tuyên truyền trên địa bàn tnh tăng cường quảng bá, giới thiệu giá trị đặc sắc hấp dẫn về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch thông qua chương trình phát sóng tại các khung gi“vàng” trên Đài Phát thanh truyền hình.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn UBND thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn, tạo sản phẩm phục vụ du lịch địa phương.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án mở tuyến xe buýt từ thành phLai Châu đi Sa Pa và ngược lại (vào thứ 7 và Chủ nhật/tun).

9. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động kinh doanh và khách du lịch tại các địa bàn, tuyến điểm du lịch trên địa bàn.

10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thưong mại và Du lịch tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, lữ hành, các điểm du lịch xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu du lịch trên các phương tiện thông tin, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website du lịch tỉnh và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại Smatphone bằng song ngữ Việt - Anh...

- Chủ trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dng kế hoạch và triển khai các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch tại chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá du lịch, giới thiệu tim năng, thế mạnh du lịch tỉnh đến các doanh nghiệp; Các hoạt động thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển du lịch tại Lai Châu.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với kinh tế - xã hội tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để triển khai thực hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này tại địa phương.

12. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu

- Chủ động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với kinh tế - xã hội tỉnh đến các Hội viên Hiệp hội.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao tính chuyên nghiệp và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh; tích cực phối hợp cải thiện môi trường du lịch (Triển khai các chương trình kích cầu du lịch, đm bảo vệ sinh môi trường, thực phẩm, an ninh, trật tự...); phối hợp, liên kết giữa các đơn vị kinh doanh du lịch hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch và đề xuất nội dung xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch địa phương.

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020” năm 2020, Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX(đ/c H
ùng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016-2020” NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan, đơn vphối hợp

Thi gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Công tác tuyên truyền

1.1.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông;

Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Biên tập nội dung tuyên truyền.

- Sở VHTT&DL: Cung cấp các nội dung văn bản có liên quan dến lĩnh vực Du lịch của Trung ương và địa phương cập nhật theo từng năm.

- Đài Phát thanh và Truyền hình, UBND các huyện, thành ph: Chỉ đạo phát sóng vào các giờ “vàng’' trên Đài phát thanh và truyn hình và các huyện, thành ph.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo mở các chuyên mục riêng về du lịch và đăng tải nội dung tuyên truyền trên báo giấy, báo điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tháng 3/2020 - 12/2020

Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2020.

2.

Hoàn thiện môi trường du lịch

2.1.

Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý tham gia góp ý bsung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực và địa phương quản lý.

Năm 2020

Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở VHTT&DL năm 2020.

2.2

- Hoàn thiện thể chế hoạt động và kinh doanh các khu, điểm du lịch.

- Lập hồ sơ công nhận các khu, điểm du lịch cấp tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND các huyện, thành phố: Phối hợp rà soát, theo từng địa bàn quản lý.

- Các cơ sở kinh doanh khu, điểm du lịch phối hợp lập hồ sơ đề nghị công nhận.

Năm 2020

- Tổ chức rà soát, đánh giá: Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở VHTT&DL năm 2020.

- Kinh phí lập hồ sơ: xã hội hóa 100% từ các cơ sở tham gia.

3.

Xây dựng sản phẩm du lịch, tuyến du lịch

3.1.

Ưu tiên hoàn thiện sn phẩm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới

-

Đầu tư hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, các trạm dừng chân ngm cảnh, quầy bán hàng lưu niệm, bãi đỗ xe cho du khách.

UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4/2020.

Sử dụng nguồn kinh chi cho hoạt động thường xuyên của thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ năm 2020.

-

Nâng cấp nhà văn hóa thôn bản làm trung tâm đón tiếp khách và giới thiệu văn hóa truyền thống.

Tháng 8/2020

-

Phát triển dịch vụ Homestay chất lượng cao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ.

Tháng 10/2020

Sử dụng nguồn kinh phí cấp bổ sung năm 2020.

-

Cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường (Trồng các loại hoa theo mùa, trồng cây xanh, cây cảnh ven đường, đặt các thùng rác khu vực đường đi, thu gom rác thải, nước thải...).

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ.

Tháng 5/2020

Nguồn thực hiện Đề án XD NTM gn với DL Nông thôn tại một số bản trên địa bản tỉnh Lai Châu giai đoạn (2020 - 2025).

-

Duy trì đội văn nghệ và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ...; các món ăn đặc sắc của các dân tộc Thái, Mông, Dao.

Tháng 7/2020

3.2.

Tổ chức sự kiện festival Dù lượn “Bay lên cùng Putaleng” thường niên tại huyện Tam Đường.

UBND huyện Tam Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 11/2020 (gắn với sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa)

Sử dụng nguồn kinh chi cho sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu lần thứ 11, năm 2020.

3.3.

Mở tuyến xe buýt từ thành phố Lai Châu đi Sapa và ngược lại

Sở Giao thông Vận tải

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 4/2020 - 10/2020

Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải năm 2020.

4.

Công tác quảng bá xúc tiến

4.1.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

SThông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Cả năm 2020

Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Thông tin & Truyền thông năm 2020.

4.2.

Triển khai hệ thổng phần mềm “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại di động Smatphone bằng song ngữ Việt - Anh"

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Các đơn vị kinh doanh địch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, lữ hành, vận chuyển, các điểm du lịch... trên địa bàn toàn tỉnh.

Tháng 3/2020- 11/2020

Sử dụng nguồn kinh phí giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2020.

4.3.

Xây dựng phim quảng bá du lịch Lai Châu

Sử dụng nguồn kinh phí cấp bổ sung năm 2020.

4.4.

Triển khai các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch tại chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, lữ hành, vận chuyển, các điểm du lịch... trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo KH của nhóm hợp tác Phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

Sử dụng nguồn kinh phí giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2020.

4.5.

Tham gia tổ chức biu diễn, giới thiệu “Sắc màu Văn hóa Tây Bắc” tại Hà Nội

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, lữ hành... trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020

Sử dụng nguồn kinh phí cấp bổ sung năm 2020.

4.6.

Tổ chức Lễ hội Mắc Ca gn với Tuần Du lịch - Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các sở, ban. ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam.

Tháng 11/2020

Sử dụng nguồn kinh phí được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

4.7.

Triển khai chương trình kích cầu du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, lữ hành... trên địa bàn tỉnh.

Các dịp lễ, tết và các sự kiện được tổ chức tại tỉnh

Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

5.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

5.1.

Tổ chức 01 lớp tập huấn Quản lý Nhà nước về du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND các huyện, thành phố.

Tháng 5

Sử dụng nguồn kinh phí được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

5.2.

Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trú du lịch

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Tháng 7

Nguồn xã hội hóa 100% từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú.

5.3

Tổ chức 01 lớp lập huấn Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; các điểm du lịch cấp tỉnh.

Tháng 9

Nguồn thực hiện Đề án XD NTM gắn với DL Nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn (2020 - 2025).

5.4.

Tổ chức các lp nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch

Khách sạn từ 03 sao trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quý II, III/2020

Nguồn xã hội hóa 100% từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 371/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 371/KH-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446405