• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Cơ yếu


 

Kế hoạch 3787/KH-BQP năm 2013 thực hiện Quyết định 1156/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 3787/KH-BQP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3787/KH-BQP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 30/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/11/2012, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch 3787/KH-BQP năm 2013 thực hiện Quyết định 1156/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu.

Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu (sau đây viết tắt là Quyết định số 1156/QĐ-TTg), Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg một cách thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quyết định số 1156/QĐ-TTg.

Cục Tài chính Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lập dự toán sử dụng và quyết toán ngân sách cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Cơ yếu.

Từ khóa: Văn bản khác 3787/KH-BQP

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195404