• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 485/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 485/KH-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ PHÁO TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021

Những năm gần đây, tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đáng chú ý, do nắm được quy luật vào thời gian gần Tết, các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nên các đối tượng phạm tội (chủ yếu là các đối tượng đầu nậu, buôn bán pháo số lượng lớn) chuyển phương thức, thủ đoạn hoạt động, tổ chức mua bán, vận chuyển tập kết pháo từ trước, giữa năm để chia nhỏ bán vào dịp cuối năm nhằm đối phó với các lực lượng chức năng. Điển hình như, ngày 09/7/2020, tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phá chuyên án, bắt 01 đối tượng, thu 600 kg pháo nổ các loại... Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; chủ động triển khai sớm các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Tân Sửu 2021 an toàn, lành mạnh.

2. Thông qua việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

3. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã phải xác định công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị để tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu làm giảm tối đa hoạt động nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021, nhất là tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa.

II. TUYẾN, ĐỊA BÀN, ĐỐI TƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

1. Tuyến, địa bàn

- Tuyến biển: Các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai.

- Tuyến đường bộ: Quốc lộ 1A, 7A, 7B, 46, 46B, 48, 15A, tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tuyến biên giới: Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy (Thanh Chương); các cửa khẩu phụ: Thông Thụ (Quế Phong), Tam Hợp (Tương Dương), Cao Vều (Anh Sơn) và các đường tiểu ngạch.

- Địa bàn: 21/21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

2. Đối tượng

- Các đối tượng hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Số đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy khả năng, điều kiện, biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, nhất là chủ các phương tiện thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, trọng tâm là: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA- VKNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 giữa Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo; Công văn số 275/C41-C44 ngày 01/02/2018 của Bộ Công an; Công văn số 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, Công văn số 128/VKSNDTC-V3 ngày 10/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm về pháo và thuốc pháo...

2. Đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong đó, chú trọng tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, đối tượng trọng điểm... Nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm để chủ động giáo dục, răn đe phòng ngừa tái vi phạm. Thông báo công khai những trường hợp vi phạm về pháo đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng.

4. Tập trung phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính các trung tâm thương mại, chợ, đại lý bán sỉ, bán lẻ tạp hóa, các điểm tập kết ở bến xe, nhà ga, cảng biển, cửa lạch... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo, thuốc pháo.

6. Bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa tại địa phương (nếu có) theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Kiên quyết xử lý các trường hợp sản xuất và sử dụng trái phép các loại pháo.

7. Tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển (nhất là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch), tại các khu vực nhà ga, bến xe, các trung tâm thương mại, chợ, khu vực kinh doanh mua bán tập trung đông người để phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, trọng tâm là:

+ Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

+ Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ... để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

+ Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng pháo, thuốc pháo nhập lậu qua tuyến biển và tuyến biên giới Việt - Lào.

+ Chủ động nắm tình hình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo qua đường bưu chính.

+ Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động bắn pháo hoa (nếu có) theo quy định.

- Chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và làm tốt công tác tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh theo quy định. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình các đơn vị, địa phương thực hiện kém hiệu quả.

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các ngành chức năng thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển. Triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi mua bán, vận chuyển, nhập lậu các loại pháo, thuốc pháo qua biên giới, cửa khẩu, đường biển.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo; quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ theo chức năng.

4. Cục Hải quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực cửa khẩu, cảng biển, chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hoạt động nhập khẩu trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

5. Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hoá, các cơ sở kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại... để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm pháo cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh kiểm trong các trường học.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với việc cấm và tác hại của các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động vi phạm về pháo, kịp thời biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là các vụ án điển hình trong công tác phòng, chống vi phạm về pháo; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, răn đe tội phạm.

- Chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng tại các điểm phục vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo qua đường bưu chính.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động vi phạm về pháo, kịp thời biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là các vụ án điển hình trong công tác phòng, chống vi phạm về pháo; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, răn đe tội phạm.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BC A-VKNDTC- TANDTC ngày 25/12/2008 giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo; Công văn số 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, Công văn số 128/VKSNDTC-V3 ngày 10/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm về pháo và thuốc pháo...

- Phối hợp với lực lượng Công an chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện cuộc vận động toàn dân ký cam kết không vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý pháo. Vận động nhân dân chủ động phát hiện, đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

11. Đề nghị Tỉnh đoàn: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý pháo trong nhân dân. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm về pháo.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở thường xuyên giáo dục con em và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đặc biệt không đốt pháo trong đêm Giao thừa Tất Tân Sửu năm 2021.

13. Đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống pháo; chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các hoạt động phòng, chống vi phạm về pháo, nhất là hành vi đốt pháo trong đêm Giao thừa Tết Tân Sửu năm 2021.

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó:

- Căn cứ tuyến, địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp tại phần III Kế hoạch này.

- Ban hành kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó cần phân công nhiệm vụ quản lý địa bàn và gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn.

- Căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống pháo trên địa bàn để tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống pháo trên địa bàn quản lý; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, tập trung kiểm tra tận các gia đình, khối, xóm để vận động nhân dân giao nộp các loại pháo, thuốc pháo.

- Chỉ đạo thành lập các Đoàn liên ngành cấp xã do Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã làm trưởng đoàn kiểm tra, tuyên truyền, vận động thu hồi pháo, thuốc pháo tại các địa bàn xã, phường, thị trấn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm về pháo (triển khai trước Tết dương lịch 2021 đến Tết âm lịch Tân Sửu năm 2021).

- Trong đêm Giao thừa, phải chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống pháo tại từng phường, xã, thị trấn, do lãnh đạo chủ chốt của xã, phường, thị trấn làm Trưởng đoàn (nhất là các địa bàn trọng điểm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ ngày 01/9/2020 đến 26/02/2021:

- Đợt 1: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 05/01/2021.

- Đợt 2: Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 26/02/2021.

2. Chỉ tiêu đấu tranh, bắt giữ về pháo: Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/9/2020; báo cáo kết quả sơ kết đợt 1 trước ngày 08/01/2021; tổng kết thực hiện kế hoạch trước ngày 01/3/2021 về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

Lưu ý: Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này; kết quả hạn chế, để tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp (xảy ra bị thương do pháo; nổ pháo nhiều, nhất là trong đêm Giao thừa) thì tập thể và cá nhân thủ trưởng đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Kinh phí đảm bảo

- Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các Sở, ngành thực hiện.

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành, thị cân đối ngân sách địa phương phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- V01, C06 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 485/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 485/KH-UBND

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452664