• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Thanh toán trực tuyến

 

Kế hoạch 5141/KH-UBND năm 2018 về triển khai dịch vụ thanh toán điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận

Tải về Văn bản khác 5141/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5141 /KH-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BÌNH THUẬN.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên toàn tỉnh Bình Thuận; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn;

- Thúc đẩy thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán trong khu vực dịch vụ hành chính công, giữa doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện hiệu quả cơ chế bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Yêu cầu:

a) Đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công:

- Đẩy mạnh trao đổi thông tin dữ liệu, kết nối giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống thu phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ngân hàng Thương mại trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử;

- Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức thanh toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công để thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ công.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người dân và doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt:

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả;

- Tăng cường đào tạo cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán có kỹ năng hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phân tích đánh giá rủi ro, những tồn tại, bất cập trong dịch vụ thanh toán nhằm bảo vệ người dùng;

- Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai các kênh thanh toán điện tử (trực tuyến và không trực tuyến) trong việc thu phí, lệ phí của các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp về lợi ích của hình thức thanh toán điện tử.

(Các nhiệm vụ cụ thể và phân công thực hiện theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và đơn vị triển khai các hệ thống phần mềm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện triển khai các giải pháp phục vụ việc kết nối các hệ thống phần mềm đang phục vụ cho Trung tâm Hành chính công tỉnh với hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trong việc thực hiện thanh toán điện tử. Thời gian hoàn thành trước tháng 02/2019.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam triển khai xây dựng đường truyền kết nối giữa Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đảm bảo thông suốt, ổn định, bảo mật thông tin. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2018;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp về lợi ích của hình thức thanh toán điện tử. Thời gian thực hiện trong năm 2019.

3. Bưu điện tỉnh và các Sở, ban, ngành có thực hiện thu phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai việc đăng ký tài khoản Vietinbank để thực hiện thu phí, luân chuyển phí giữa các đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Thuận;
- Chánh, các Phó Văn phòng;
- Vietinbank chi nhánh Bình Thuận;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTHCC, Hiền.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 5141 / KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

01

Triển khai việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh và Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

 

Trước ngày 10/12/2018

02

Triển khai việc kết nối giữa 02 hệ thống.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Trước ngày 15/12/2018

03

Đăng ký mở tài khoản tại VietinBank - Chi nhánh Bình Thuận

VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Các Sở, ban, ngành, Bưu điện tỉnh

Trước ngày 15/12/2018

04

Triển khai thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí thông qua hình thức bằng thẻ.

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Trước ngày 20/12/2018

05

Đặt vị trí máy POS, mPOS tại quầy thu phí lệ phí

VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trước ngày 20/12/2018

06

Tiến hành chạy thử nghiệm

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các Sở, ban, ngành, Bưu điện tỉnh

Ngày 20/12/2018

07

Tuyên truyền phổ biến cho người dân và doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, VietinBank chi nhánh Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh

Thường xuyên trong năm 2019

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5141/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 30/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5141/KH-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408189