• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2016 tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Bình Định

Tải về Văn bản khác 52/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG” TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020” theo Nghị Quyết A/64/L.44 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quc; thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBATGTQG ngày 05/10/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức các hoạt đng hưởng ứng “Ngày thế gii tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thôngtại Việt Nam năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” ti tỉnh Bình Định năm 2016, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong tai nạn giao thông nhm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam và tnh Bình Định.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; góp phn thực hin mục tiêu giảm thiu tai nạn giao thông trong năm 2016.

3. Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

4. Các hoạt động được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tạo được sự quan tâm, chú ý của dư luận trong và ngoài tỉnh.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

Theo quy định của Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020”, ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của năm 2016, vào Chủ Nhật ngày 20/11/2016. Tại Bình Định các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm nay được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, gồm các hoạt động chủ yếu sau:

1. Hoạt động truyền thông

Tập trung tuyên truyền trên toàn tỉnh trước một tháng, từ 20/10/2016-­20/11/2016 thông qua các ấn phẩm truyền thông.

a. Công cụ tuyên truyền:

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng...) tuyên truyền về sự kiện thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip, phim tài liệu,...

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích; băng rôn; tờ rơi; triển lãm ảnh; mít tinh; diễu hành...

- Tổ chức các bui tọa đàm, đối thoại; các diễn đàn, các buổi nói chuyện về hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

b. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cn được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

- Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đi với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật với người tham gia giao thông.

- Tuyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông từ đó nâng cao ý thức chp hành pháp luật an toàn giao thông.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông.

c. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Khẩu hiệu chính:

+ Tính mạng con người là trên hết;

+ Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại.

- Khẩu hiệu hành động cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy:

+ Phải đi đúng phần đường, làn đường;

+ Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính;

+ Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình;

+ Không điều khiển xe sau khi uống rượu, bia;

+ Không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ;

+ Không chở quá số người quy định.

2. Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

a. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đphù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn).

- Thời gian: từ 01/11/2016 - 15/11/2016.

- Địa điểm: Tại các Bệnh viện và tại các gia đình nạn nhân tai nn giao thông.

b. UBND các huyện, thị xã, thành phố lên danh sách lựa chọn các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông là các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do khách quan bị tai nạn giao thông, tổ chức các đoàn thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ phù hợp.

- Thời gian: từ 01/11/2016 - 15/11/2016

c. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 03 đoàn công tác thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

- Thời gian: từ 01/11/2016 - 15/11/2016

- Địa điểm dự kiến: các huyện, thị xã, thành phố

- Nguồn kinh phí: sử dụng từ nguồn kinh phí trong năm 2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 23/2/2016 của UBND tỉnh.

- Chương trình thăm hỏi do Ban ATGT tỉnh lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

d. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Địa điểm dự kiến: Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát.

- Thời gian, chương trình thăm hỏi: theo kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

3. Phát thanh, truyền thanh trực tiếp về an toàn giao thông

a. Thời gian, thời lượng: từ 5h30’-24h00’ ngày 18/11/2016. Yêu cầu các Đài phát thanh, Đài truyền thanh trong tỉnh có kế hoạch tăng thời lượng, ưu tiên phát thanh, truyền thanh về an toàn giao thông.

b. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyn hình Bình Định, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện.

c. Nội dung chương trình: Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với địa phương và toàn xã hội, kêu gọi trách nhiệm và ý thức của mọi người khi tham gia giao thông, những giải pháp, hoạt động cụ thể, thiết thực để phòng tránh tai nạn giao thông.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch này.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách, lựa chọn tổ chức thăm hỏi một số nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh và thông báo cho địa phương biết để tránh trùng lặp.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông; phát động các doanh nghiệp vận tải, các trường dạy nghề lái xe hưởng ng tích cực các hoạt động của Kế hoạch; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tun tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Công an tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức các hot động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền lưu đng bng pa nô ảnh về tai nạn giao thông tại các điểm đông dân cư, khu sinh hot văn hóa,...trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường tun tra kim soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

4. S Thông tin và Truyn thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền thanh trong tỉnh hưởng ứng đợt tuyên truyn và tham gia các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong tai nạn giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, diễn đàn, đối thoại trong các nhà trường trên toàn tỉnh về nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông và bin pháp phòng tránh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các trường học phổ thông dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào Lễ chào cờ sáng Thứ hai, ngày 14/11/2016.

- Toàn bộ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phthông, Trung học cơ sở trên toàn tỉnh phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong mt tun từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh các cấp tăng cường thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền đm nét các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, giới thiệu và tuyên truyn hậu quả do tai nạn giao thông gây ra cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong và cho xã hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Ch thập đỏ tỉnh

- Phi hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức và chỉ đạo cơ sở phối hợp với Ban chỉ đạo An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các din đàn, các buổi đối thoại về “Ngăn chặn thảm họa tai nn giao thông - Hãy hành động ngay”.

- Tổ chức các đoàn thăm hỏi, có hình thức hỗ trợ các nạn nhân gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông, về hậu quả của tai nạn giao thông đi với toàn xã hội. Tổ chức các hot động tuyên truyn đến đông đảo qun chúng, nhân dân về các hoạt động, sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

b. Thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

c. Rà soát, lựa chọn, lập danh sách các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn có hoàn cnh đc biệt khó khăn gửi về Ban An toàn giao thông tnh trước ngày 25/10/2016 theo địa chỉ số 22 - Ngô Quyền, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đBan An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, tổ chức các đoàn thăm hỏi và có hình thức h trphù hợp. (mỗi địa phương gửi tối đa 02 trường hợp gia đình, nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công cách mạng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thtỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có Kế hoạch triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh) trước ngày 22/11/2016 để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh theo đúng quy định.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGTQG (báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tnh;
- TV Ban ATGT tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Các trường học liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND t
nh, CV;
- Lưu: VT, K
19.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 52/KH-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330588