• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 5403/KH-UBND 2014 triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 5403/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5403/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của quốc gia.

- Làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ở Hải Phòng thực hiện công tác ngoại giao văn hóa một cách thống nhất, đồng bộ để ngoại giao văn hóa trở thành trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại của thành phố, đồng thời có tác động tích cực tới các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

- Tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của thành phố cần bám sát Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015, định hướng tới năm 2020 của thành phố.

- Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp các ngành, cấp, đơn vị, quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố, vận động, kết phối hợp các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố.

- Thực hiện ngoại giao văn hóa một cách chủ động, tích cực, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và tránh hình thức.

- Có phương thức phù hợp giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

- Linh hoạt, sáng tạo kết hợp ngoại giao văn hóa với ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị trong bối cảnh biến động quan hệ lợi ích phức tạp giữa các quốc gia.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường nhận thức về vai trò ngoại của giao văn hóa với công tác đối ngoại và sự phát triển, hội nhập quốc tế của thành phố Hải Phòng.

- Tổ chức quán triệt nhận thức và hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm đối ngoại các cấp của thành phố về ngoại giao văn hóa.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về ngoại giao văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở.

- Kịp thời cập nhật và phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu, dự báo về ngoại giao văn hóa (của Bộ Ngoại giao, các cơ quan Trung ương liên quan) để vận dụng tại Hải Phòng.

- Đấu tranh phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện không lành mạnh, vi phạm qui định pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.

2. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia các hoạt động đối ngoại hàng năm trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao, kỷ niệm các sự kiện ngoại giao (Tuần/ Ngày Việt Nam ở nước ngoài, khởi công/khánh thành các dự án với nước ngoài, kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao...) trong các điều kiện phù hợp.

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Hải Phòng cho các đoàn nước ngoài tới thành phố và các đoàn công tác, xúc tiến, tham quan học tập của thành phố tại nước ngoài.

- Hợp tác trao đổi thông tin với các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với Hải Phòng: thông tin về Hải Phòng trên trang thông tin điện tử chính thức của các tỉnh, thành phố đối tác nước ngoài; đăng tin, bài của các tỉnh, thành phố đối tác gửi tới trang thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng.

- Tham gia triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, lễ hội văn hóa, giao lưu biểu diễn nghệ thuật với các nước có quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt là với các thành phố kết nghĩa với Hải Phòng.

- Xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc văn hóa Hải Phòng làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài; tăng cường nội lực văn hóa đối ngoại thông qua các hoạt động, sản phẩm văn hóa đặc sắc (ca múa nhạc nghệ thuật truyền thống và hiện đại, mỹ thuật, sản phẩm mỹ nghệ, lễ hội văn hóa,...).

- Nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng; làm phong phú các giá trị của quần đảo Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn về du lịch biển, lễ hội truyền thống (Lễ hội Nghề cá, Lễ hội Chọi trâu,...).

- Tăng cường trao đổi chuyên gia, các đoàn ván hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm quốc tế (hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, hội chợ văn hóa,...), hội nghị, hội thảo quốc tế về văn hóa và hội nhập văn hóa.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động ngoại giao văn hóa.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức hữu nghị, tổ chức ngành nghề, doanh nghiệp ở Hải Phòng tham gia, hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch có yếu tố nước ngoài.

- Khuyến khích những hoạt động văn hóa tạo nền tảng tinh thần của đối ngoại (hòa bình, hợp tác, hữu nghị,...), phù hợp nhu cầu tinh thần của nhân dân và thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo giới văn nghệ sỹ, trí thức, sinh viên, học sinh.

- Phát huy thế mạnh là một trong những địa phương dẫn đầu về giáo dục phổ thông cả nước (nhiều giải thưởng quốc tế, nhiều cựu học sinh đang thành đạt ở nước ngoài) để thiết lập các cầu nối giao lưu văn hóa với nước ngoài.

- Tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố (Trường Đại học Hàng hải, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng,...) kết hợp nghiên cứu với quảng bá các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) của Hải Phòng.

- Thành lập trung tâm giao lưu và hợp tác quốc tế của thành phố.

4. Gắn kết ngoại giao văn hóa với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 40- CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thu hút và phát huy tiềm năng, nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa.

- Tổ chức gặp mặt, kết hợp giao lưu văn hóa nghệ thuật, biểu diễn phục vụ kiều bào và nhân dân các địa phương nước ngoài kết nghĩa với Hải Phòng (thành phố Kitakyushu - Nhật Bản, thành phố Incheon - Hàn Quốc, Liên Bang Nga,...)

- Quan tâm, hỗ trợ kiều bào duy trì và làm phong phú các giá trị văn hóa dân tộc của Việt Nam nói chung, của Hải Phòng nói riêng.

5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối ngoại nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng.

- Đổi mới, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và cập nhật kiến thức nghiệp vụ làm ngoại giao văn hóa; tổ chức nghiên cứu, biên soạn tài liệu ngoại giao văn hóa của thành phố.

- Tăng cường chất lượng đào tạo các ngành văn hóa, nghệ thuật của các cơ sở đào tạo và củng cố các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp (ca múa nhạc, múa rối nước, nghệ thuật truyền thống...) để tạo ra các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ các sự kiện đối ngoại và các hoạt động thu hút khách du lịch.

- Tăng cường giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên Hải Phòng với học sinh, sinh viên, chuyên gia nước ngoài; đẩy mạnh tuyển chọn người giỏi đi du học các chuyên ngành văn hóa.

6. Đảm bảo điều kiện về các nguồn lực cho các hoạt động ngoại giao văn hóa.

- Cung cấp đủ ngân sách để hợp tác với các đối tác nước ngoài như: mời phóng viên, báo chí nước ngoài đến đưa tin, viết bài, làm tài liệu giới thiệu Hải Phòng; hợp tác với đài truyền hình và các báo địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với Hải Phòng để xây dựng các chương trình quảng bá hình ảnh Hải Phòng.

- Có chính sách xây dựng, phát triển mạng lưới đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm, cộng tác viên ngoại giao văn hóa cho thành phố ở trong nước, nước ngoài.

- Khuyến khích, phát huy nội lực, huy động tốt, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước) để hỗ trợ, đầu tư phát triển văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa của thành phố nói riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung cho các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng mới hoặc rà soát các chương trình ngoại giao văn hóa phù hợp với Kế hoạch hành động của thành phố.

- Cụ thể hóa nội dung Kế hoạch hành động thành các Kế hoạch, Chương trình cụ thể cho ngành, lĩnh vực mình quản lý; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện hàng năm với Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Ngoại vụ.

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành:

- Làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động này;

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương liên quan để được chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời;

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, ngành, tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo về vai trò văn hóa với phát triển và hội nhập quốc tế của Hải Phòng;

- Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch hành động để đánh giá, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo lồng ghép hoạt động văn hóa hàng năm: Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, sáng tác văn học, nghệ thuật và thẩm định kịch bản văn học, nghệ thuật có nội dung dân tộc, hiện đại.

- Đề xuất với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành phố cho khôi phục các hoạt động văn hóa dân gian trong lễ hội.

- Đề xuất tu bổ, tôn tạo, khôi phục, nâng cấp các di sản văn hóa cấp quốc gia tại Hải Phòng.

- Quản lý, trực tiếp thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về nghiệp vụ, biện pháp thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành:

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tạo điều kiện, thu hút các dự án đầu tư và tài trợ nước ngoài trong các lĩnh vực: du lịch, văn hóa, giáo dục, đào tạo, nghệ thuật.

- Phối hợp các sở, ngành xây dựng đề án đầu tư công trình văn hóa trọng điểm phục vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các sở, ngành:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở của thành phố tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của thành phố Hải Phòng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về ngoại giao văn hóa; tăng số lượng tin, bài, phóng sự, sách báo, ấn phẩm giới thiệu về văn hóa, con người và các nét đặc trưng của thành phố.

- Đề xuất cơ chế, biện pháp quản lý xuất bản, phổ biến ra nước ngoài những ấn phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Hải Phòng; đấu tranh chống lại những tuyên truyền, luận điệu, thông tin sai trái trong lĩnh vực văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng.

- Xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại đặc sắc, đặc trưng văn hóa Hải Phòng làm quà tặng ngoại giao cho bạn bè quốc tế.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa của ngành giáo dục, đa dạng hóa hoạt động giáo dục nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hành nếp sống văn hóa, hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên bằng những phương pháp tích cực, có tính sáng tạo cao thông qua các hoạt động ngoại khóa; tìm hiểu, bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa ở địa phương; tạo chuyển biến sâu sắc về chất lượng các hoạt động văn hóa ở các nhà trường hướng tới mục tiêu hội nhập giáo dục quốc tế.

- Chủ động hợp tác quốc tế có hiệu quả về giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo với các trường nước ngoài (trước tiên là các nước ASEAN và trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...) để tạo cho thành phố những cầu nối ngoại giao, hợp tác, hữu nghị và môi trường văn hóa hấp dẫn bạn bè quốc tế.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực tài chính, đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo qui định hiện hành.

8. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tham mưu cho lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa.

- Ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động lợi dụng ngoại giao, giao lưu văn hóa để tuyên truyền, truyền bá các trào lưu, văn hóa phẩm độc hại trái với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành đảm bảo cho các hoạt động ngoại giao văn hóa, các lễ hội và các hoạt động văn hóa của thành phố diễn ra an toàn hiệu quả

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của thành phố triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020, trường hợp cần thiết, các ngành, cấp chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: Ng.v, VHTTDL, GD&ĐT, TTTT, KHĐT, TC, CATP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- CV: ĐN, VX, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Nguồn lực thực hiện

Thời gian thc hin

I. Tăng cường nhận thức vai trò ngoại giao văn hóa với công tác đối ngoại và sự phát triển, hội nhập quốc tế của thành phố Hải Phòng.

1.

Tập huấn về công tác đối ngoại có nội dung ngoại giao văn hóa.

Sở Ngoại vụ

- Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

- Sở Nội vụ

- Ban Tuyên giáo TU

- Các đơn vị liên quan

Số lớp/số hội nghị/hội thảo; số người tham dự

- Ngân sách;

- Chương trình của Trung ương

- Xã hội hóa

Hàng năm

2.

Triển khai lồng ghép nội dung ngoại giao văn hóa trong chương trình hành động về thông tin đối ngoại của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Ngoại vụ

- Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

Các chương trình, website tuyên truyền; ấn phẩm

- Ngân sách

- Xã hội hóa.

- Hợp tác quốc tế

Hàng năm

3.

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ ngoại giao văn hóa của thành phố.

Sở Ngoại vụ

- Sở Văn hóa-TT& Du lịch;

- Sở Thông tin và Truyền thông

Tài liệu, văn bản

 

2015-2018

4.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở của thành phố tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của thành phố Hải Phòng.

Sở Thông tin- Truyền thông

- Cơ quan Báo chí Hải Phòng; hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố; hệ thống thông tin cơ sở.

Văn bản hướng dẫn

 

Hàng năm

II. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế.

1.

Các hoạt động văn hóa trong Chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan

Các hoạt động

- Ngân sách;

- Chương trình của Trung ương

- Xã hi hóa

Hàng năm

2.

Tổ chức các sự kiện văn hóa ngoại giao (trong nước và nước ngoài) phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương.

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị liên quan

Chương trình và các sự kiện

- Ngân sách;

- Hỗ trợ của Trung ương

- Xã hi hóa

Hàng năm

3.

Giao lưu sáng tác và triển lãm văn hóa- nghệ thuật với các địa phương, tổ chức trên thế giới.

SVH-TT&DL

Sở Ngoại vụ; các đơn vị liên quan

Chương trình giao lưu

- Ngân sách

- Xã hội hóa

Hàng năm

4.

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, quảng bá, bảo tồn bản sắc và phát triển giá trị văn hóa truyền thống giữa các thành phố kết nghĩa với Hải Phòng.

Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

Sở Ngoại vụ; các đơn vị liên quan;

Sự kiện văn hóa; trao đổi đoàn; đề tài; hội thảo khoa học;

- Xã hội hóa

- Tài trợ, đối ứng

Hàng năm

III. Gắn kết ngoại giao văn hóa với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

1.

Chương trình vận động kiều bào Hải Phòng bảo tồn văn hóa Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sở Ngoại vụ

- Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch;

- Sở Giáo dục & Đào tạo

Chương trình

- Xã hội hóa

- Tài trợ

Hàng năm

2.

Giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật hữu nghị, phục vụ kiều bào.

SVH-TT&DL

Sở Ngoại vụ

Chương trình

- Xã hội hóa

- Tài trợ

Hàng năm

3.

Chương trình hợp tác quốc tế về hội thảo và triển lãm văn hóa nghệ thuật, mỹ thuật.

SVH-TT&DL

Sở Ngoại v

Hội thảo, triển lãm

- Xã hội hóa

- Tài trợ

Hàng năm

IV. Tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại, ngoại giao văn hóa.

1.

Phát triển mạng lưới đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm và cộng tác viên ngoại giao văn hóa của thành phố.

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa-TT& Du lịch; các đơn vị liên quan.

Đội ngũ cộng tác viên

 

2015-2016

2.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đối ngoại, ngoại giao văn hóa,

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT; Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch; các đơn vị liên quan.

Chương trình; khóa đào tạo; số người được đào tạo.

- Xã hội hóa

- Tài trợ nước ngoài

2015-2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5403/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 23/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5403/KH-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278978