• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 5428/KH-UBND thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 5428/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5428/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; dựa trên điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán của địa phương và tình hình thực tế của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Ngày tựu trường:

a) Cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT): Ngày 11/8/2014.

b) Cấp mầm non, cấp tiểu học, giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Ngày 18/8/2014.

2. Ngày khai giảng: Từ ngày 01/9/2014 đến ngày 07/9/2014 (các trường mầm non và phổ thông công lập khai giảng ngày 05/9/2014).

3. Ngày bắt đầu học kỳ I:

a) Cấp THCS và cấp THPT: Ngày 18/8/2014.

b) Cấp tiểu học: Ngày 25/8/2014.

c) Cấp học mầm non và giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Ngày 08/9/2014.

4. Ngày kết thúc học kỳ I (đảm bảo đủ 18 tuần thực học đối với cấp học mầm non và tiểu học; đủ 19 tuần thực học đối với cấp THCS và cấp THPT; đủ 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên):

a) Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Muộn nhất vào ngày 29/12/2014. Từ ngày 30/12/2014 đến ngày 04/01/2015 được nghỉ cuối học kỳ I.

b) Cấp THCS và cấp THPT: Muộn nhất vào ngày 31/12/2014.

c) Cấp mầm non và cấp Tiểu học: Muộn nhất vào ngày 03/01/2015.

5. Ngày bắt đầu học kỳ II:

a) Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Ngày 05/01/2015.

b) Cấp THCS và cấp THPT: Ngày 02/01/2015.

c) Cấp mầm non và cấp tiểu học: Ngày 05/01/2015.

6. Ngày kết thúc học kỳ II (đảm bảo đủ 17 tuần thực học đối với cấp học mầm non và tiểu học; đủ 18 tuần thực học đối với THCS và THPT; đủ 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên):

a) Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): Trước ngày 15/5/2015.

b) Các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT: Trước ngày 25/5/2015.

7. Ngày kết thúc năm học: Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) trước ngày 18/5/2015; các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trước ngày 31/5/2015.

8. Ngày thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh:

a) Cấp THCS và THPT:

- Lớp 12: Vòng I vào ngày 10/10/2014; vòng II vào ngày 07/11/2014.

- Lớp 9 và lớp 10: Ngày 03/4/2015.

b) Giáo dục thường xuyên: Lớp 12 thi vào ngày 14/3/2015.

c) Giải toán trên máy tính cầm tay:

- Giáo dục thường xuyên: Ngày 04/01/2015.

- Cấp THCS và THPT: Ngày 15 và 16/01/2015.

d) Cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh: Các ngày 03, 04 và 05/12/2014.

9. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở các trường, trước ngày 31/5/2015. Xét công nhận tốt nghiệp THCS: Ở các trường, trước ngày 25/5/2015; ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 10/6/2015.

10. Ngày hoàn thành tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016: Trước ngày 31/7/2015 ở các trường học.

11. Thời gian kiểm tra học kỳ:

a) Cấp Tiểu học:

- Kiểm tra giữa học kỳ I: Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 25/10/2014.

- Kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 03/01/2015.

- Kiểm tra giữa học kỳ II: Từ ngày 09/3/2015 đến ngày 14/3/2015.

- Kiểm tra cuối học kỳ II: Từ ngày 11/5/2015 đến ngày 16/5/2015.

b) Cấp THCS và THPT:

- Kiểm tra giữa học kỳ I: Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 25/10/2014.

- Kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014 (riêng lớp 9 và lớp 12 tổ chức kiểm tra trước 01 tuần).

- Kiểm tra giữa học kỳ II: Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 07/3/2015.

- Kiểm tra cuối học kỳ II:

+ THCS: Từ ngày 11/5/2015 đến ngày 16/5/2015 (riêng lớp 9 tổ chức kiểm tra trước 02 tuần).

+ THPT: Từ ngày 04/5/2015 đến ngày 09/5/2015 (riêng lớp 12 tổ chức kiểm tra trước 01 đến 02 tuần).

c) Giáo dục thường xuyên (lớp 12):

- Kiểm tra cuối học kỳ I: Ngày 20 và 21/12/2014.

- Kiểm tra cuối học kỳ II: Ngày 18 và 19/4/2015.

12. Thực hiện một số ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Các ngày 08, 09 và 10/01/2015.

b) Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014 - 2015: Các ngày 02, 03 và 04/6/2015.

13. Các ngày nghỉ lễ, tết:

a) Nghỉ tết Nguyên đán: Từ ngày 16/02/2015 đến hết ngày 01/3/2015 (đối với cơ sở giáo dục).

b) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

14. Tổng thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 02 tháng (bao gồm cả thời gian đã bố trí nghỉ thêm trong tết Nguyên đán, thời gian nghỉ khác được bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể công việc của giáo viên). Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; báo cáo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt và báo cáo những quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5428/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5428/KH-UBND

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240156