• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 584/KH-UBND thực hiện giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021

Tải về Văn bản khác 584/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP KÍCH CẦU DU LỊCH NINH THUẬN NĂM 2021

Thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL ngày 18/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kích cầu du lịch nội địa;

Để phục hồi tăng trưởng du lịch Ninh Thuận trong điều kiện bình thường mới sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến , quảng bá du lịch Ninh Thuận nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh du lịch Ninh Thuận; đặc biệt là giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, thu hút khách du lịch và phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh và người dân hướng đến phát triển du lịch bền vững. Nâng cao sự quan tâm và nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch.

- Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2021: lượt khách đạt 2.500.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách nội địa đạt 2.300.000 lượt; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

2. Yêu cầu:

- Tạo liên minh kích cầu du lịch Ninh Thuận, huy động được sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, điểm đến, cơ sở mua sắm, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khác nhằm tạo các chuỗi sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch nội địa độc đáo, đặc sắc thu hút du khách góp phần tăng trưởng khách du lịch trong năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác liên kết, kết nối các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội liên kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển du lịch gắn với thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo xây dựng điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2021.

- Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

2. Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2021.

- Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

3. Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2021

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2021.

- Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

4. Tổ chức Ngày Văn hoá, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2021.

- Địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội; Sở Du lịch Hà Nội; Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận; Các Sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

5. Tham gia Hội chợ các tỉnh thành

- Thời gian: Trong năm 2021.

- Địa điểm: Theo thư mời các tỉnh/thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

6. Tổ chức quảng bá bằng hình thức trực quan, các phương tiện truyền thông

- Thời gian: Từ tháng 3 đến hết năm 2021.

- Nội dung: Tổ chức truyền thông, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021 trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội (facebook, zalo, App du lịch Ninh Thuận,...), website các doanh nghiệp tham gia chương trình; Tổng hợp, phát hành các ấn phẩm về các gói kích cầu du lịch Ninh Thuận đặt tại quầy hỗ trợ thông tin du khách thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, sân bay Cam Ranh, quảng bá tại các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước của tỉnh; quảng bá gói kích cầu du lịch trên màn hình Led của tỉnh tại ngã tư Ngô Gia Tự với đường 16/4, ngã tư Thống Nhất với đường 16/4.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, các doanh nghiệp tham gia chương trình.

7. Tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình kích cầu du lịch năm 2021

- Thời gian: Dự kiến tháng 3/2021.

- Địa điểm: Hội trường TTC Resort Ninh Thuận, đường Yên Ninh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

- Nội dung: Bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

8. Tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch Ninh Thuận.

- Thời gian: Tháng 7/2021.

- Nội dung: Tổ chức mời các doanh nghiệp du lịch trong cả nước, các báo,

đài về khảo sát du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch mới, góp phần quảng bá xúc tiến du lịch Ninh Thuận, thu hút du khách.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

9. Đăng cai tổ chức sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao

- Thời gian: Trong năm 2021.

- Nội dung: Đăng cai tổ chức các hoạt động thể dục thể thao khu vực, quốc gia (Đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đua xe đạp Bình Dương, giải vô địch Yoga toàn quốc, giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận mở rộng,...). Đồng thời kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa (Lễ hội Katê, Lễ hội Ramưwan,..), thể dục thể thao trong tỉnh nhằm thu hút khách đến Ninh Thuận.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan.

10. Tăng cường quản lý điểm đến, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, an toàn và quyền lợi cho khách du lịch

- Thời gian: Thường xuyên năm 2021

- Nội dung: Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Tăng cường thanh tra,

kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy trình về phòng, chống dịch bệnh, vi phạm quy định, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, bình đẳng.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh dự toán năm 2021 cấp cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch; ngân sách của UBND các huyện, thành phố; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được giao chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết và kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, đồng thời đôn đốc các đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu chung về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Chủ trì tổ chức làm việc với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thống nhất xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình kích cầu du lịch năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác quảng bá, tuyên truyền các chương trình, các gói kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021 theo nhiệm vụ được phân công.

- Xây dựng Kế hoạch và đề xuất đăng cai, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao khu vực, quốc gia trên địa bàn tỉnh thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến với Ninh Thuận; trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Lãnh đạo tỉnh làm việc với các Bộ, ngành trung ương về đề xuất của tỉnh.

- Kết nối, đề xuất việc quảng bá du lịch thông qua người nổi tiếng, Blogger có sức ảnh hưởng, để thu hút du khách, tạo hiệu ứng lan toả thông điệp du lịch Ninh Thuận an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

- Kiểm tra thực tế thực hiện giảm giá, khuyến mãi của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì phát động và vận động các doanh nghiệp mua sắm tham gia các gói kích cầu.

- Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận đăng ký, tổng hợp và công bố thông tin về mặt hàng, dịch vụ giảm giá hoặc chương trình khuyến mãi của khối doanh nghiệp thuộc Sở Công Thương quản lý.

- Phối hợp tuyên truyền quảng bá chương trình bán hàng giảm giá.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thực tế thực hiện giảm giá, khuyến mãi của các doanh nghiệp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hành video, clip truyền thông về chương trình kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí có quan hệ hợp tác truyền thông với tỉnh, văn phòng đại diện, thường trú trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về chương trình kích cầu du lịch của tỉnh năm 2021 trên các hạ tầng truyền thông để người dân, du khách trong và ngoài tỉnh hưởng ứng và tham gia.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư mở tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đến thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận và ngược lại, có trợ giá, trợ cước.

5. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phát động và chủ trì vận động các doanh nghiệp mua sắm, ăn uống tham gia vào các gói kích cầu.

- Phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận đăng ký, tổng hợp và công bố thông tin về mặt hàng, dịch vụ giảm giá hoặc chương trình khuyến mãi của khối doanh nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý.

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá chương trình bán hàng giảm giá.

- Kiểm tra thực tế thực hiện giảm giá, khuyến mãi của các doanh nghiệp thương mại.

- Đảm bảo kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật của các cơ sở ăn uống, mua sắm thuộc địa bàn quản lý.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận

- Chủ trì thực hiện chiến dịch truyền thông du lịch Ninh Thuận an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

- Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai công tác truyền thông chương trình kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021.

- Tăng thời lượng tin, bài về các chương trình kích cầu du lịch của tỉnh.

- Tạo chuyên trang, chuyên mục quảng bá du lịch Ninh Thuận, Chương trình kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021.

8. Hiệp hội Du lịch

- Chủ trì, phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ xây dựng các gói kích cầu du lịch an toàn, du lịch về văn hoá, tri ân khách hàng, du lịch khám phá vùng đất mới, các điểm đến mới, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn,...đảm bảo hiệu quả.

- Vận động hội viên, các doanh nghiệp chủ động đăng ký tham gia chương trình với các mức giảm giá, hình thức khuyến mãi cụ thể cho từng mặt hàng, dịch vụ để tạo thuận lợi cho việc công bố.

- Tiếp nhận đăng ký, tổng hợp và công bố thông tin về mặt hàng, dịch vụ giảm giá hoặc chương trình khuyến mãi của các hội viên, các doanh nghiệp du lịch.

- Liên kết, hợp tác các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tạo thành liên minh kích cầu du lịch Ninh Thuận, phối hợp các công ty lữ hành lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Lâm Đồng, Cần Thơ,...quảng bá sản phẩm mới, thu hút khách đến Ninh Thuận.

- Chủ trì tổ chức công bố các chương trình, gói kích cầu du lịch nội địa năm 2021.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện thành công các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2021, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đã đặt ra; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các nội dung đột xuất, phát sinh chưa được đề cập tại Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. PD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 584/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành: 04/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 584/KH-UBND

4

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467655