• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Tải về Văn bản khác 62/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Thực hiện: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao; hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao hiệu quả năng lượng trong đầu tư và sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy hội nhập kinh tế trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hệ thống quản lý năng lượng; sáng tạo áp dụng công nghệ “công nghiệp thế hệ 4.0”, xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng tại cơ sở.

3. Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xác định việc sử dụng năng lượng và hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thành phố; Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2017 từ 2% - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng hiệu quả và tăng cường năng lực về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền trên truyền hình, báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình truyền thông phổ biến thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Phát clip, treo băng rôn, poster, phát hành tờ rơi, sản phẩm truyền thông tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng. Tuyên truyền tại xã, phường, thị trấn, đến từng hộ gia đình để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền mô hình hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho cơ sở sử dụng năng lượng.

- Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017; Hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng, dự án đầu tư nhiều năng lượng thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hướng dẫn Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Quy chế hoạt động của Hội đồng công nhận cơ sở sử dụng năng lượng xanh; Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

- Phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao, ứng dụng công cụ đánh giá mô phỏng hiệu quả năng lượng cho các cơ sở khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong công nghiệp và công trình xây dựng theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội.

- Phổ biến phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các cán bộ làm công tác quản lý năng lượng tại các cơ sở công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Vận động các hộ gia đình tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; Phổ biến, phát triển mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong các cơ sở sử dụng năng lượng, trong quy mô hộ gia đình (như hầm biogas, thiết bị đun nước nóng bình năng lượng mặt trời, điện mặt trời...). Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong phong trào Hộ gia đình.

- Xây dựng công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng cho các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, xây dựng công cụ tính toán hiệu suất cho các hệ thống lò hơi mạng nhiệt, hệ thống điều hòa, thông gió, hệ thống nén khí cho doanh nghiệp công nghiệp và công trình xây dựng.

3. Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối điện năng

- Thúc đẩy hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh, Đông Anh, Thạch Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại làng nghề Phùng Xá, huyện Mỹ Đức.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp thuộc các nhóm ngành nhựa, ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng

- Hỗ trợ đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Hỗ trợ các trường phổ thông trung học đánh giá hiệu quả năng lượng, nghiên cứu phương pháp mô phỏng năng lượng, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho hệ thống chiếu sáng; Thực hiện việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng và công trình xây dựng; Hoàn thành việc lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); Tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

- Đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng đảm bảo thuận tiện, chất lượng, đưa vào hoạt động phương thức vận tải khối lượng lớn BRT; Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giao thông, duy tu, duy trì; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; Giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và công tác kiểm định tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông; Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng cho tuyến giao thông vận tải công cộng theo cung đường tiêu chuẩn K2; Ứng dụng công nghệ mới, nhiên liệu sạch trong hoạt động giao thông vận tải; Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho phương tiện giao thông vận tải.

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng; Xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật cho quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí

Huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách nhằm hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

Nguồn ngân sách Thành phố: Tập trung nhiệm vụ tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất điện năng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo

- Hỗ trợ các cơ sở sử dụng phương pháp mô phỏng, xây dựng các chỉ số hiệu quả năng lượng cho các hệ thống tiêu thụ năng lượng chính; Xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng tại cơ sở.

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp; cán bộ chuyên trách tại các đơn vị khai thác hạ tầng, dịch vụ của Khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng. Xây dựng đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia.

3. Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin của các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 là 12.000 triệu đồng (Mười hai tỷ đồng) từ nguồn ngân sách Thành phố đã giao dự toán cho Sở Công Thương tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 tại Phụ lục kèm theo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố; Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Chương trình; Điều phối, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các nhiệm vụ và kết quả của từng nhiệm vụ triển khai; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động của Chương trình; Báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với UBND Thành phố, Bộ Công Thương; Phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2017; Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017; Xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

- Xây dựng dự toán chi tiết các hạng mục của Chương trình gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định; Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đúng đối tượng và theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện huy động và quản lý các nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu cho UBND Thành phố cơ chế, giải pháp huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; kêu gọi nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường tại văn bản số 1022/UBND-CT ngày 23/02/2016 của UBND Thành phố.

- Phối hợp với các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc tuân thủ thực hiện tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn, chiếu sáng công cộng; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà, chiếu sáng đô thị:

+ Hướng dẫn, thông tin xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn và các đơn vị quản lý tòa nhà (cung cấp tài liệu; khảo sát; phổ biến các mô hình tòa nhà tiết kiệm đã thành công trong và ngoài nước...). Tập huấn quy chuẩn, giới thiệu các giải pháp trong xây dựng tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Phổ biến, tập huấn quy chuẩn trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Thông tư sô 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Xây dựng kế hoạch, biện pháp, thực hiện tiết kiệm điện trong hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì trong hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố. Hoàn thành việc lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); Tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

5. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở lưu trú.

- Thực hiện các dịch vụ du lịch “xanh” trong mô hình cơ sở lưu trú, khách sạn.

6. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông Thành phố nhằm tối ưu năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng; đưa vào hoạt động ổn định vận tải khối lượng lớn BRT.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức liên quan trong việc xây dựng các đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thường niên trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trình UBND Thành phố phê duyệt để đăng báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia.

- Phối hợp với Sở Công thương trong việc giới thiệu và tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thực hiện sử dụng năng lượng hiệu quả liên quan đến môi trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp môi trường có liên quan đến sử dụng tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan triển khai sử dụng hầm biogas tại các hộ gia đình.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai phổ biến, phát triển các mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong ngành sản xuất nông nghiệp.

10. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng. Hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền tại xã, phường, thị trấn đến từng cơ sở sản xuất, hộ gia đình và người dân biết, thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

11. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội

Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp, nâng cao chỉ số hiệu quả năng lượng.

12. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

- Phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức có liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Vận động cơ sở sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động Hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

13. UBND các quận, huyện, thị xã

Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn năm 2017 theo mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn.

14. Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

15. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

16. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ 6 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội;
- Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP; TH, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT(Linh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục

Nội dung

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị thực hiện

Kinh phí (Triệu đồng)

Địa phương

Doanh nghiệp, cơ sở tự chi trả

Tổng

I

Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

1.250

0

1.250

1

Truyền thông phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phát hành phóng sự tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

- 12 tin, bài phóng sự tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- 20 bài viết truyền thông về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên báo.

- 1.000 lượt phát clip tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tại các khu vực đông dân cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

250

0

250

2

Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phát hành tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

- Tuyên truyền bằng băng rôn, poster tuyên truyền mô hình về tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng.

- 10.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

- 180 băng rôn tuyên truyền tại các trụ sở, tòa nhà.

- 7.000 poster tuyên truyền mô hình về tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

400

0

400

3

Tuyên truyền mô hình hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho cơ sở sử dụng năng lượng.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

- Phát hành tờ rơi tuyên truyền về hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

- Xây dựng các phóng sự tuyên truyền.

- Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

- Phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền về hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

- 02 phóng sự tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở tiêu thụ năng lượng; Tổng công ty Điện lực TP.

350

0

350

4

Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội.

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố năm 2017.

- Hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng, dự án đầu tư nhiều năng lượng thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Quy chế hoạt động của Hội đồng công nhận cơ sở sử dụng năng lượng xanh.

- Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Tham dự hội nghị, hội thảo về tiết kiệm năng lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh.

- Hội nghị, hội thảo Ban chủ nhiệm, tổ công tác.

- Hướng dẫn 50 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức 04 hội thảo xây dựng hướng dẫn thực hiện Tiêu chí về sử dụng năng lượng xanh; Quy chế hoạt động của Hội đồng công nhận cơ sở sử dụng năng lượng xanh.

- 01 hội nghị hướng dẫn trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- 02 đoàn đi thành phố HCM tham dự hội nghị, hội chợ về tiết kiệm năng lượng.

- 01 đoàn đi thành phố Cần Thơ tham dự hội nghị về tiết kiệm năng lượng.

- 01 đoàn tham dự hội nghị tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Quảng Ninh.

- 01 hội nghị, hội thảo Ban chủ nhiệm, tổ công tác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ công tác giúp việc Ban Chủ nhiệm, Các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng.

250

0

250

II

Nhiệm vụ 2: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

4.550

1.590

6.140

5

Phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao, ứng dụng công cụ đánh giá mô phỏng hiệu quả năng lượng cho các cơ sở khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nôi.

- Phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao cho các cơ sở tòa nhà khách sạn trên địa bàn.

- Ứng dụng công cụ đánh giá mô phỏng hiệu quả năng lượng.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho các tòa nhà khách sạn.

 - Hội nghị phổ biến hệ thống quản lý năng lượng cho cơ sở khách sạn.

- Kiểm toán năng lượng 03 cơ sở.

- Phần mềm mô phỏng năng lượng.

- 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho cơ sở khách sạn.

- 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà khách sạn; Tổng công ty Điện lực TP.

450

240

690

6

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong công nghiệp và công trình xây dựng theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội.

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội.

- Vận động các cơ sở, doanh nghiệp tham gia đánh giá Tiêu chí.

- Tổ chức công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh.

- Tổ chức lễ công bố, tôn vinh các cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh trên đài truyền hình.

- Xây dựng 03 bộ nhận diện thương hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh.

- Vận động, hướng dẫn ít nhất 50 cơ sở tham gia, công nhận ít nhất 15 cơ sở theo Tiêu chí Thành phố.

- Đối chiếu, phân tích, xác định các tham số đối với 15 hồ sơ.

- Tổ chức 02 cuộc họp hội đồng đánh giá.

- Xây dựng 01 phóng sự và 01 clip tuyên truyền.

- Tổ chức công bố, trao danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong công nghiệp và công trình xây dựng; Tổng công ty Điện lực TP.

850

0

850

7

Phổ biến phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các cán bộ làm công tác quản lý năng lượng tại các cơ sở công nghiệp và các công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

- Phổ biến phương pháp quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả tại các cơ sở công nghiệp, tòa nhà.

- Phổ biến công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở công nghiệp, tòa nhà.

- Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các cán bộ làm công tác quản lý năng lượng tại cơ sở.

- Xây dựng 04 bộ tài liệu về phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng.

- 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị phổ biến các giải pháp, công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng và phát 04 clip, 600 tờ rơi chuyên đề trong hội nghị, tập huấn phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng; Tổng công ty Điện lực TP.

450

0

450

8

Phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội.

- Vận động các hộ gia đình tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Phổ biến về kỹ năng lựa chọn, sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo và các sản phẩm dán nhãn năng lượng tại các tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

- Phát hành Sổ tay về kỹ năng lựa chọn, sử dụng thiết bị gia dụng dán nhãn năng lượng; Kỹ năng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- Phổ biến kỹ năng tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho đội ngũ tuyên truyền viên.

- Tổ chức hội nghị phát động, tập huấn kỹ năng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

- 7.000 Sổ tay về Nhãn năng lượng, nhãn so sánh năng lượng.

- 10.000 sổ tay kỹ năng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- 600 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu.

- 600 sản phẩm truyền thông.

- 01 hội nghị Cao điểm hè tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội; Tổng công ty Điện lực TP; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

800

0

800

9

Xây dựng công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng cho các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại các siêu thị.

- Kiểm toán năng lượng cho các siêu thị.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho các siêu thị.

- Phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Báo cáo đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại 05 siêu thị.

- Sử dụng ma trận quản lý năng lượng để đánh giá tình hình quản lý năng lượng cho các siêu thị.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 siêu thị.

- Xây dựng thí điểm 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI).

- 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các siêu thị; Tổng công ty Điện lực TP.

500

300

800

10

Xây dựng công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng cho hệ thống lò hơi mạng nhiệt thuộc nhóm ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá tình hình trang thiết bị hệ thống lò hơi mạng nhiệt tại doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho trang thiết bị lò hơi mạng nhiệt tại doanh nghiệp.

- Phổ biến các giải pháp kỹ thuật cho hệ thống lò hơi mạng nhiệt.

- Báo cáo đánh giá tình hình trang thiết bị hệ thống lò hơi mạng nhiệt tại 05 doanh nghiệp.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp.

- Xây dựng thí điểm 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI).

- 02 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp phụ trợ; Tổng công ty Điện lực TP.

500

310

810

11

Xây dựng công cụ tính toán hiệu suất của hệ thống điều hòa, thông gió trong các công trình xây dựng.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng của trang thiết bị hệ thống điều hòa, thông gió.

- Kiểm toán năng lượng cho các công trình xây dựng.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán hiệu suất của hệ thống điều hòa không khí (COP).

- Nghiên cứu, xây dựng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống điều hòa, thông gió.

- Phổ biến giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống điều hòa, thông gió trong các công trình xây dựng.

- Kiểm toán năng lượng 05 cơ sở.

- Xây dựng thí điểm 01 bộ công cụ tính toán hiệu suất của hệ thống điều hòa không khí (COP).

- Xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống điều hòa, thông gió trong các công trình xây dựng.

 - 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các công trình xây dựng; Tổng công ty Điện lực TP.

M

500

400

900

12

Nâng cao hiệu quả hiệu quả sử dụng năng lượng của trang thiết bị hệ thống nén khí tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Đánh giá tình hình trang thiết bị hệ thống nén khí tại doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho trang thiết bị hệ thống nén khí tại doanh nghiệp.

- Phổ biến các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị hệ thống nén khí cho các doanh nghiệp thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn.

- Báo cáo đánh giá tình hình trang thiết bị hệ thống nén khí tại 05 doanh nghiệp.

- Kiểm toán năng lượng 05 cơ sở sử dụng năng lượng.

- Xây dựng thí điểm 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho trang thiết bị hệ thống nén khí tại doanh nghiệp.

- 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp; Tổng công ty Điện lực TP.

500

340

840

III

Nhiệm vụ 3: Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối điện năng

4.500

3.710

8.210

13

Thúc đẩy hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại 04 cơ sở.

- Kiểm toán năng lượng 04 cơ sở.

- Hỗ trợ 03 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp; Tổng công ty Điện lực TP.

600

530

1.130

14

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh.

- Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp, nâng cao hiệu quả năng lượng,

- Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh.

- Kiểm toán năng lượng 05 cơ sở.

- Hỗ trợ 01 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh; Tổng công ty Điện lực TP.

500

410

910

15

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

- Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp, nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 cơ sở.

- Hỗ trợ 01 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh; Tổng công ty Điện lực TP.

500

440

940

16

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất

- Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp, nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất.

- Kiểm toán năng lượng 05 cơ sở.

- Hỗ trợ 01 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất; Tổng công ty Điện lực TP

500

400

900

17

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

- Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp, nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 cơ sở.

- Hỗ trợ 01 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn; Tổng công ty Điện lực TP.

500

440

940

18

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

- Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở.

- Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng.

- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tại huyện Chương Mỹ.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 cơ sở.

- Hỗ trợ 01 cơ sở xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ; Tổng công ty Điện lực TP.

500

470

970

19

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại làng nghề Phùng Xá, huyện Mỹ Đức.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại làng nghề Phùng Xá.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng các giải pháp, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng.

- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại làng nghề Phùng Xá.

- Kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp.

- Xây dựng 01 hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp tại làng nghề Phùng Xá; Tổng công ty Điện lực TP.

400

360

760

20

Nâng cao hiệu suất năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nhựa trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nhựa.

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho các doanh nghiệp.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Báo cáo đánh giá thực trạng công nghệ sản xuất, tình hình sử dụng năng lượng nhóm ngành nhựa.

- Kiểm toán năng lượng 05 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 01 doanh, nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng

- 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI).

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nhựa; Tổng công ty Điện lực TP.

500

310

810

21

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp thuộc các nhóm ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành chế biến thực phẩm.

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho các doanh nghiệp.

- Hội nghị thúc đẩy áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Báo cáo đánh giá thực trạng công nghệ sản xuất, tình hình sử dụng năng lượng nhóm ngành chế biến thực phẩm.

- Kiểm toán năng lượng 05 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI).

- 01 hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành chế biến thực phẩm; Tổng công ty Điện lực TP.

500

350

850

IV

Nhiệm vụ 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng

1.300

860

2.160

22

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng các trung tâm thương mại theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD.

- Nghiên cứu phương pháp mô phỏng năng lượng cho trung tâm thương mại.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề.

- Báo cáo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà, hiệu quả năng lượng tại 04 đơn vị.

- Đánh giá, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng cho 04 trung tâm thương mại.

- 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng theo quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD cho các trung tâm thương mại.

- Mô phỏng năng lượng thí điểm cho 01 trung tâm thương mại.

- 01 hội thảo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các trung tâm thương mại; Tổng công ty Điện lực TP.

450

240

690

23

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nghiên cứu đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng các tòa nhà văn phòng cho thuê.

- Kiểm toán năng lượng cho các đơn vị.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Báo cáo đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng các tòa nhà văn phòng cho thuê.

- Kiểm toán năng lượng 05 đơn vị.

- Hỗ trợ 01 đơn vị xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 hội thảo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà văn phòng cho thuê; Tổng công ty Điện lực TP.

400

380

780

24

Hỗ trợ các trường phổ thông trung học triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại các trường phổ thông trung học.

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng cho các trường phổ thông trung học.

- Nghiên cứu phương pháp mô phỏng năng lượng cho các trường phổ thông trung học.

- Hội nghị phổ biến biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng cho các trường phổ thông trung học.

- 08 báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng tại 08 trường phổ thông trung học.

- 01 báo cáo đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng các trường phổ thông trung học.

- 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các trường phổ thông trung học.

- Mô phỏng năng lượng thí điểm cho 01 trường phổ thông trung học.

- 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các trường phổ thông trung học; Tổng công ty Điện lực TP.

450

240

690

V

Nhiệm vụ 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

400

240

640

25

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, xây dựng định mức tiêu thụ cho một số tuyến giao thông vận tải công cộng

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng thí điểm công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) cho tuyến giao thông vận tải công cộng theo cung đường tiêu chuẩn K2.

- Tổ chức hội thảo tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho phương tiện giao thông vận tải.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng cho 03 tuyến xe buýt.

- Kiểm toán năng lượng cho 03 tuyến xe buýt.

- 01 bộ công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI).

- 01 hội thảo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải công cộng.

400

240

640

 

Tổng cộng

 

 

 

12.000

6.400

18.400

Ghi chú:

- Đối với Chương trình, dự án đa mục tiêu trong đó có giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, Thành phố giao trực tiếp cho các đơn vị.

- Kinh phí doanh nghiệp, cơ sở tự chi trả: chi phí cho nhân công, ca máy vận hành trang thiết bị, công nghệ, cơ sở vật chất tổ chức buổi họp do doanh nghiệp, cơ sở tự thực hiện (chưa tính chi phí đầu tư thực hiện các giải pháp, thay đổi công nghệ, trang thiết bị hiu suất cao).

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tư nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật để thực hiện đầu tư, đổi mi các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng...

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 13/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 62/KH-UBND

44

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441985