• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 623/KH-UBND tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An tại Thái Lan năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 623/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/KH-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN TẠI THÁI LAN NĂM 2016

Triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 ca Thủ tướng Chính phphê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 1990/QĐ-BVHTTDL ngày 6/6/2016 vviệc ban hành Kế hoạch hành động hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ khôi phục hoạt động du lịch sau sự cố môi trường biển.

Thực hiện Thông báo số 526/TB-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tnh Nghệ An về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Đường tại buổi làm việc về đường bay quốc tế Vinh - Băng Cốc (Thái Lan); Công văn số 1043/TCDL-LH ngày 21/9/2016 của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Thái Lan; Công văn số 1129/TCDL-LH ngày 16/10/2016 của Tng cục Du lịch vviệc tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Thái Lan và chương trình Famtrip khảo sát tuyến điểm các tỉnh miền Trung, UBND tnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An tại Thái Lan với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Nghệ An đồng thời tăng cường mối quan hệ, hợp tác phát triển du lịch giữa các tnh Bc Trung Bộ với Thái Lan.

b. Thu hút lượng khách du lịch Thái Lan và các nước thứ ba đến Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, nhằm hạn chế sgiảm sút do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển thi gian vừa qua, khôi phục mức tăng trưởng trong thời gian tới.

2. Yêu cầu: Tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CÔNG TÁC T CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 18-22/11/2016 trong đó tổ chức Hội nghị tại Băng Cốc vào ngày 19/11/2016 và tại Udon Thani ngày 21/11/2016.

2. Đơn vị tổ chc: Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An đồng tchức.

3. Các đơn vị phối hợp:

- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Tổng cục Du lịch Thái Lan.

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn.

4. Thành phần, số lượng đại biểu dự kiến:

a. Đoàn ra phía Việt Nam:

- Lãnh đạo và cán bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch: 03 người.

- Đài Truyền hình Việt Nam VTV: 02 người.

- Tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo UBND tnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, một số sở ban ngành liên quan: 10 người.

- Tổng Công ty Cổ phần Vietravel, Thái Vietjet air: 06 người

- Đại diện lãnh đạo Hiệp Hội Du lịch Nghệ An: 01 người

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An: 10 người.

- Mời lãnh đạo UBND tnh, SVHTTDL, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, doanh nghiệp du lịch các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cùng tham gia Hội nghị: 30 người.

b. Đại biểu khách mời tại Băng Cốc: 150 người.

- Lãnh đạo và cán bộ Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: 05 người

- Hội doanh nhân và Hội Hữu Nghị Thái Lan Việt Nam: 25 người

- Tổng cục Du lịch Thái Lan, chính quyền thủ đô Bangkok và Cơ quan du lịch Bangkok: 10 người.

- Đại diện Cục xúc tiến Du lịch Thái Lan: 03 người

- Báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp du lịch tại Băng Cốc - Thái Lan: 100 người.

c. Đại biểu khách mời tại Udonthani: 150 người.

- Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn: 05 người

- Đại diện Cục xúc tiến Du lịch Thái Lan: 05 người

- Đại diện Lãnh đạo chính quyền tỉnh Udonthani: 05 người

- Cơ quan quản lý du lịch vùng Đông bắc Thái Lan: 05 người

- Hiệp hội doanh nhân Thái Việt, Hội Hữu nghị Thái - Việt tại Udonthani và phụ cận: 30 người

- Báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp du lịch tại Udonthani và vùng Đông bắc Thái Lan: 100 người.

5. Nội dung, chương trình của Hội nghị:

a. Nội dung Hội nghị:

- Thông tin về tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của các tỉnh Bắc Trung bộ gắn với đường bay và tuyến đường bộ Vinh - Băng Cc, Vinh - Udon Thani.

- Bàn giải pháp đy mnh hợp tác với Thái Lan vphát triển du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam.

- Kịp thời truyền thông, giảm bớt những tác động về tâm lý của du khách sau sự cố môi trường biển, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ hoạt động du lịch Bắc Trung Bộ góp phần ổn định khai thác hoạt động du lịch tại khu vực này.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam và Thái Lan gặp gỡ, thảo luận khả năng hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Thái Lan - Việt Nam bằng đường hàng không và đường bộ.

b. Lịch trình:

- Ngày 18/11/2016: Đoàn xuất phát tại Sân bay Vinh bay đi Băng Cốc - Thái Lan.

- Ngày 19/11/2016:

+ Sáng: Công tác chuẩn bị Hội nghị.

+ Chiu: Tổ chức Hội nghị. Sau Hội nghị: Tổ chức mời cơm các đại biểu.

- Ngày 20/11/2016: Đoàn khởi hành đi tỉnh Udonthani, Đông Bắc Thái Lan.

- Ngày 21/11/2016:

+ Sáng: Công tác chuẩn bị Hội nghị.

+ Chiều: Tổ chức Hội nghị. Sau Hội nghị: Tchức mời cơm các đại biểu.

- Ngày 22/11/2016: Đoàn về Việt Nam.

c. Các hoạt động bên lề 02 Hội nghị:

- Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

- Chiếu phim du lịch Việt Nam, du lịch Nghệ An tại 2 địa điểm Băng Cốc và tỉnh Udon Thani.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

a. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí: Hoàn thành trước 20/10/2016.

b. Tổ chức tiền trạm: Dự kiến trước 20/10/2016.

c. Triển khai các nội dung thiết kế market, giấy mời, văn bản, thủ tục hậu cần, tập hợp danh sách đoàn: Trước 01/11/2016.

d. Họp đoàn đi và tổ chức hội nghị: 15/11/2016.

2. Phân công nhiệm vụ

a. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu, thẩm định nội dung, kế hoạch thực hiện, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

b. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tại Băng Cốc, Udonthani và nội dung quảng bá du lịch Nghệ An bên l02 Hội nghị.

- Chun bị bài phát biu cho lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp Tổng cục Du lịch: Chuẩn bị các nội dung, chương trình Hội nghị; tham mưu văn bản mời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan và các doanh nghiệp du lịch của Thái Lan tham gia Hội nghị; Tham mưu thành lập đoàn Nghệ An tham gia Hội nghị; Gửi giấy mời và xác nhận đại biểu tham dự.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:

+ Tổ chức tiền trạm để khảo sát, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức Hội nghị tại thủ đô Băng Cốc, Udonthani.

+ Phối hợp với Tổng cục Du lịch liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Băng Cốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn - Thái Lan; Hội doanh nhân Thái - Việt Nam; Hội Hữu nghị Thái - Việt chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.

+ Thiết kế market giấy mi, thẻ đại biểu, thẻ Ban Tổ chức, market backdrop hội trường, bandron, cờ phướn, banner X, photobooth, Pano Bản đồ du lịch Nghệ An trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Tổ chức đón tiếp đại biểu, chuẩn bị hu cần (ăn, ngh, đi lại) cho đại biểu tham dự Hội nghị.

+ Tổ chức không gian trưng bày và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và du lịch Nghệ An bên lề 02 Hội nghị. Trình chiếu phim quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch Nghệ An, dân ca ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại 02 Hội nghị.

+ Phi hợp Tng cục Du lịch thuê phiên dịch phục vụ tại 2 Hội nghị.

+ Chuẩn bị quà tặng: Cho lãnh đạo cấp cao 04 bức tranh, dự kiến 4.000.000đ/bức; Quà tặng đại biểu dự kiến 300 suất quà (Đại biểu Thái Lan tham dự 02 Hội nghị), dự kiến: 250.000đ/suất, mỗi suất quà gm: Túi đựng quà, Đĩa Dân ca ví dặm (B02 đĩa), Trà Kim Liên, Cà phê.

+ Chuẩn bị ấn phẩm phục vụ tuyên truyn quảng bá: n phm du lịch tiếng Thái, tiếng Anh (tập gp du lịch Nghệ An, tập gấp đặc sản Nghệ An, bưu ảnh du lịch Nghệ An, logo du lịch Nghệ An, bản đồ du lịch Nghệ An, Tập gấp Nghệ An chào đón bạn...

+ Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Làm đầu mối trực tiếp thanh quyết toán kinh phí với văn phòng Tổng cục Du lịch.

c. SGiao thông Vận tải: Chuẩn bị các tài liệu giới thiệu đường bay Vinh - Băng Cốc.

d. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí để tổ chức Hội nghị.

e. Sở Ngoại vụ

- Phi hợp với S Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tham mưu văn bản đoàn ra và các văn bản liên quan.

- Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Thông tin XTDL liên hệ và mời Đại sứ quán Việt Nam tại thđô Băng Cốc - Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan, chính quyn thủ đô Băng Cốc và Udon-Thani, Cơ quan quản lý du lịch tại Băng Cc và Udon-Thani, Hội doanh nhân Thái Lan - Việt Nam, Hội Hữu nghị Thái - Việt.

g. Sở Công Thương: Chđạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại chuẩn bị một số đặc sản, sn vật địa phương Nghệ An để giới thiệu tại không gian trưng bày bên lề Hội nghị.

h. Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Vietravel

- Điều chỉnh lịch bay charter Vinh - Băng Cốc cho phù hợp với thời gian các đoàn tham gia Hội nghị.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An để tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm, chương trình giới thiệu đường bay Vinh - Băng Cốc và các chính sách ưu đãi, khuyến mại để giới thiệu tại Hội nghị.

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Vietravel tại Hội nghị. Tham gia tổ chức giới thiệu về đường bay Vinh - Băng Cốc tại Hội nghị.

- Làm việc vi hãng hàng không Thái Vietjet Air để ưu đãi giá vé đi và về cho đoàn đại biểu tham dự Hội nghị (bao gồm cả tiền trạm).

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An đón tiếp đại biểu về dự Hội nghị.

i. Hiệp hội Du lịch Nghệ An: Vận động các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tnh tham gia Hội nghị.

k. Các doanh nghiệp du lịch: Btrí cán bộ tham gia hội nghị và chuẩn bị ấn phẩm, tài liệu, các chương trình du lịch inbound của doanh nghiệp mình để trưng bày, quảng bá, trao đổi tại Hội nghị.

l. Đề nghị Tổng cục Du lịch:

- Đồng chủ trì và điều hành Hội nghị; Hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội nghị.

- Có văn bản gửi Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Tổng cục Du lịch Thái Lan, Lãnh đạo cơ quan quản lý du lịch Băng Cốc và vùng Đông Bắc Thái Lan mời đồng chủ trì tham gia Hội nghị.

- Có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mời tham gia Hội ngh.

m. Đề nghị UBND các tnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: Phối hợp và chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội du lịch ca tỉnh tham gia Hội nghị, chun bị các nội dung quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch và các tua, tuyến, khu, điểm du lịch, dịch vụ của tỉnh.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách tỉnh (Nguồn Ngân sách tỉnh cấp bổ sung và nguồn kinh phí đã cấp cho Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An trong kế hoạch năm 2016):

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tại Băng cốc: Phòng Hội trường, các thiết bị liên quan, Backdrop, thuê dẫn chương trình, tổ chức tiệc chiêu đãi...

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ của các đại biu là cán bộ tỉnh Nghệ An.

- Kinh phí tổ chức không gian trưng bày bên lề Hội nghị tại Băng cốc, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền quảng bá và tài liệu liên quan.

- Chi phí thuê phiên dịch, quà tặng và các chi phí hậu cần khác.

- Chi phí sản xuất đĩa phim (Nghệ An - điểm đến hấp dẫn trên con đường di sản miền Trung) lồng tiếng Thái Lan và phụ đề tiếng Việt.

2. Tổng cục Du lịch:

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tại Udon Thani: Phòng Hội trường, các thiết bị liên quan, Backdrop, thuê dẫn chương trình, tổ chức tiệc chiêu đãi...

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ của các đại biểu là cán bộ Tổng cục Du lịch, Đoàn Nghệ thuật phục vụ biểu diễn tại 02 Hội nghị và chi phí thuê xe vận chuyển đoàn tham dự 2 Hội nghị.

3. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm XTDL các tnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: tự túc kinh phí.

Đu mối liên lạc:

- Ông Trương Hải Linh - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An - Sở VHTTDL Nghệ An. Điện thoại: 0912222979; Fax: 0383.598.377; Email: linhttxtdlna@gmail.com.

- Ông Hoàng Đức Chung - Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở VHTTDL Nghệ An; Điện thoại: 0931.36.37.68; Email: hoangchung@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch tổ chc Hội nghị quảng bá du lịch tại Thái Lan, UBND tnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, phi hợp thực hiện kế hoạch kịp thời, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (đ B/c);
- Ch tịch, các Phó CT UBND tnh;
-
Chánh VP, phó VPVX UBND tnh;
-
Các cơ quan, đơn vị tại mục III;
-
Phòng KGVX (Huế),
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Thông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 623/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 623/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331941