• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 6677/KH-UBND năm 2017 thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai áp dụng từ năm học 2017-2018

Tải về Văn bản khác 6677/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6677/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018; dựa vào điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán của địa phương và tình hình thực tế của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai áp dụng từ năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Tựu trường sớm nhất là ngày 01/8 hàng năm; muộn nhất trước một tuần lễ tính từ ngày bắt đầu thực học của học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9 hàng năm.

3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I đảm bảo đủ thời gian thực hiện ít nhất 18 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và cấp tiểu học; đảm bảo đủ thời gian thực hiện ít nhất 19 tuần thực học đối với cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT); 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT). Kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 20/01 hàng năm.

4. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II đảm bảo đủ thời gian thực hiện ít nhất 17 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và cấp tiểu học; 18 tuần thực học đối với cấp THCS và cấp THPT; 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT). Kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 25/5 hàng năm.

5. Kết thúc năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) trước ngày 31/5 hàng năm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ngày thi học sinh giỏi theo văn bản hướng dẫn hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở các trường, trước ngày 31/5 hàng năm. Xét công nhận tốt nghiệp THCS: Ở các trường trước ngày 31/5 hàng năm; ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6 hàng năm.

8. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7 hàng năm.

9. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

10. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và thời gian Kế hoạch này.

11. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định phù hợp với đặc điểm cụ thể và thời gian Kế hoạch này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; báo cáo tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt và báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có dạy văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo có sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học hoặc có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp/.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6677/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 11/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6677/KH-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361800