• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Văn bản khác 82/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 82/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, DI DỜI, GIẢI TỎA VI PHẠM LẤN, CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ, ĐẤT CỦA ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn Tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất của đường bộ và công trình giao thông; nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy định bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ.

- Giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn tồn tại; kiên quyết không để tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường bộ đã được giải tỏa. Đảm bảo tuyến đường, hành lang đường bộ thông thoáng, an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và các đơn vị thi công cải tạo, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường được thuận lợi.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường,… phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp theo kế hoạch đề ra và báo cáo tiến độ thực hiện đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, BIỆN PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm như: Xây dựng nhà ở, lều quán, mái che, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trong phạm vi cọc giải phóng mặt bằng; sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán; cây xanh lấn chiếm phần đường gây ảnh hưởng đến tầm nhìn người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông,…

2. Biện pháp kiểm tra

- Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, vận động, cho tổ chức, cá nhân cam kết phải tự tháo dỡ, di dời, khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm.

- Sau thời gian cam kết, nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện hoặc cố ý trì hoãn việc tháo dỡ, di dời, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lập các thủ tục xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

III. TUYẾN ĐƯỜNG KIỂM TRA

(Có danh sách kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông Tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể từng tuyến đường huyện, thị xã, thành phố (xác định lý trình, chiều dài, phạm vi giải tỏa); dự trù kinh phí thực hiện và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giải tỏa, thành phần như sau:

+ Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Trưởng đoàn;

+ Công an huyện, thị xã, thành phố - Phó trưởng đoàn;

+ Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố - Thành viên;

+ Phòng Kinh tế & Hạ tầng (Quản lý đô thị) - Thành viên;

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (địa bàn giải tỏa) - Thành viên.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh. Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2020.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố/Trưởng ban Ban An toàn giao thông cấp huyện

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp tốt với Đoàn liên ngành kiểm tra, giải tỏa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tiếp nhận hiện trạng sau khi kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ từ Đoàn kiểm tra liên ngành bàn giao; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý nghiêm không để xảy ra tái lấn chiếm.

3. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Tích cực tham gia đưa tin, bài, phóng sự… tuyên truyền để Nhân dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Ban An toàn giao thông Tỉnh) để nắm, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT/Các PCT UBND Tỉnh;
- Ban An toàn giao thông Tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Tháp; Đài PT&TH Đồng Tháp;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

DANH SÁCH

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KIỂM TRA, DI DỜI, GIẢI TỎA VI PHẠM LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ VÀ ĐẤT CỦA ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

TT

ĐỊA PHƯƠNG

TUYẾN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

GHI CHÚ

1

H. HỒNG NGỰ

ĐT.841

Km 03+200 đến Km 11+900

 

ĐT.841

Km 15+900 đến Km 22+750

 

2

TX. HỒNG NGỰ

ĐT.841

Km 00+500 đến Km3 + 633

 

ĐT.842

Km 01 + 00 đến Km7 + 800

 

3

H. TAM NÔNG

ĐT.843

Km 18+200 đến Km 24+500

 

ĐT.844

Km 00 đến Km 17+750

 

4

TP. CAO LÃNH

Điện Biên Phủ (P.Mỹ Phú)

Đoạn từ đường số 9 đến ngã tư Quãng Khánh

 

Đường 30/4 (P.11)

Đoạn từ cầu Đạo Nằm đến đường Nguyễn Trung Trực

 

5

H. TÂN HỒNG

ĐT.843

Km 31+973 đến Km 34+550

 

ĐT.843

Km 48+798 đến Km 54+840

 

6

H. THANH BÌNH

Võ Văn Kiệt

Km 00 đến cầu 2/9

 

Tuyến Bình Thành – Bình Tấn

Km 00 đến Km 11+200

 

7

H. CAO LÃNH

ĐT.846

Km 5+900 đến Km 18+278

 

ĐT.856

Km 00 đến Km 04+805

 

8

H. THÁP MƯỜI

ĐT.846

Đoạn thị trấn Mỹ An đến ranh tỉnh Tiền Giang

 

Võ Văn Kiệt

Đoạn ranh huyện Tam Nông đến ranh tỉnh Long An

 

9

H. LAI VUNG

Quốc lộ 80

Km 25+00 đến Km 28+404

 

ĐT.852

Km 16+750 đến Km 18+200

 

10

H. LẤP VÒ

Quốc lộ 54

Km 00 đến Km 09+900

 

11

TP. SA ĐÉC

Nguyễn Sinh Sắc

Đoạn Nghĩa trang Liệt Sĩ đến Nút giao cầu Cái Cỏ

 

Đường Hùng Vương

Hết tuyến

 

12

H. CHÂU THÀNH

ĐT.854

Đoạn từ Quốc lộ 80 đến Cầu Chùa (650m)

 

Quốc lộ 80

Từ Nha Mân đến thị trấn Cái Tàu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 82/KH-UBND

37

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448530