• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 9 và Hội nghị Châu Á về khoa học Lasre cực mạnh do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 93/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

K HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ QUANG TỬ VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ 9 VÀ HỘI NGHỊ CHÂU Á VỀ KHOA HỌC LASRE CỰC MẠNH

Căn cứ văn bản số 1719/VHL-HTQT ngày 30/8/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đề nghị, giúp đỡ phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về Quang tử và ng dụng lần thứ 9 và Hội nghị Châu Á về khoa học Lasre cực mạnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Tăng cường gặp gỡ, giao lưu, hợp tác giữa các nhà khoa học quốc tế và trong nước trên các lĩnh vực quang học, quang phổ, khoa học lasre cực mạnh... Đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu ngành Vật lý có thể hiểu và tiếp cận với các lĩnh vực trên đồng thời giới thiệu, quảng bá những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và những danh thắng nổi tiếng, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Bình.

- Nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới nhất hiện đang nhận được sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế, đồng thời chỉ ra một số vấn đề có thể được phát triển bởi sự hợp tác của cộng đồng khoa học quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam đang nghiên cứu trên lĩnh vực quang tử và khoa học laser cực mạnh.

- Chuẩn bị các điều kiện để phối hợp tổ chức Hội nghị đúng quy định, trang trọng, chu đáo, thể hiện tinh thần trọng thị, hiếu khách, tạo ấn tượng tốt đẹp.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đtriển khai thực hiện hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 6/11 đến ngày 10/11/2016

- Địa điểm: Khách sạn The Reed

2. Thành phần

Tham gia các Hội nghị Vật lý Quốc tế tại Ninh Bình có khoảng 400 đại biểu, trong đó:

- Đại biểu, khách mời Trung ương: Lãnh đạo Bộ KHCN; Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP HCM (Đ/c Huỳnh Thành Đạt UVTW Đảng, Giám đốc Đại học QGTPHCM)

- Đại biểu khách mời tỉnh Ninh Bình:

+ Mời Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh.

+ Mời Lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình; Trường Đại học Hoa Lư, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản nhi, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Mi đơn vị đại diện 01 lãnh đạo và 01 cán bộ khoa học)

- Đại biểu các nhà khoa học:

+ Các nhà khoa học Vật lý quốc tế: khoảng 100 đại biểu

+ Các nhà khoa học Việt Nam, Ban Tổ chức: 200 đại biểu

- Phóng viên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Báo Nhân dân thường trú tại Ninh Bình; Thông tn xã Việt Nam thường trú tại Ninh Bình

3. Chương trình hoạt động

a) Ngày 6/11/2016

- Đón tiếp đại biểu tại Khách sạn The Reed từ 15 giờ 00 ngày 6/11/2016

- UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu, khách mời về dự các Hội nghị Vật lý Quốc tế:

+ Thời gian: 18 giờ 30' ngày 6/11/2016

+ Địa điểm: Khách sạn The Reed

+ Thành phần: Đại biểu, khách mời Trung ương; Đại biểu, khách mời Tỉnh, đại biểu các nhà khoa học Quốc tế; các nhà khoa học trong nước, Ban Tổ chức.

b) Ngày 7/11/2016:

- 8h00 - 8h30: Đại biểu dự Hội nghị đăng ký tại Khách sạn The Reed.

- 8h30 - 9h30: Khai mạc Hội nghị phiên toàn thể.

- Từ 9h30 đến 17h30: Hội nghị làm việc theo chương trình của Ban Tổ chức.

c) Ngày 8 và 9/11/2016

* Các Hội nghị chia ra làm việc tại 3 hội trưng:

- Hội trường A: Hội nghị Châu Á lần thứ 9 về khoa học lasze cực mạnh.

- Hội trường B: Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Quang tử và các ứng dụng.

- Hội trường C: Hội nghị Quang học - Quang phổ toàn quốc lần thứ 9.

(Từ 8 giờ 30' ngày 8/11 đến 17 giờ 30' ngày 9/11 Các hội nghị làm việc theo chương trình của Ban Tổ chức)

* Ban Tổ chức tổ chức tiệc chiêu đãi bế mạc các Hội nghị:

- Thời gian: Dự kiến, 16 giờ 00' ngày 9/11/2016

- Địa điểm: Dự kiến, Nhà hàng Cung Đình

d) Ngày 10/11/2016

- 7h00 - 12h00: Đoàn thăm quan du lịch tại Tràng An.

- 12h00 - 13h00: Đoàn ăn trưa tại khách sạn The Reed.

- 13h30: Kết thúc chương trình công tác của Đoàn tại tỉnh Ninh Bình,

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện các hoạt động giúp đỡ, phối hợp với Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Ban Tổ chức các Hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị chương trình khai mạc, bế mạc; cử người tham gia Ban tổ chức.

- Phối hợp với Ban Tổ chức liên hệ, hướng dẫn địa điểm ăn, nghỉ dành cho đi biểu về dự Hội nghị, Ban Tổ chức theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lên dự kiến danh sách đại biểu khách mời; nhận giấy mời từ Ban Tổ chức, chuyển giấy mời cho các đại biểu; xác nhận số lượng, thời gian đại biểu tham dự lễ khai mạc, bế mạc và dự tiệc chiêu đãi.

- Phối hợp với Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trang trí trong và ngoài hội trường, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng; in Phông hội trường (theo Market của Ban Tổ chức); hướng dẫn các đại biểu tham quan, du lịch Tràng An

- Chủ trì, phối hợp với Viện Vật lý chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh tại lễ khai mạc.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí tổ chức tiệc chiêu đãi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi Trung ương. Tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh sau khi kết thúc Hội nghị.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Là đầu mối tham mưu và phối hợp các đơn vị có liên quan và Ban tổ chức chuẩn bị, tổ chức triển khai Hội nghị.

- Phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh, Viện Vật lý chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi Hội nghị.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phi hợp với Ban Tổ chức, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trước và trong thời gian diễn ra các Hội nghị.

4. S Tài chính

Thẩm định dự trù kinh phí tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu về dự Hội nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, bố trí nguồn kinh phí cấp cho Liên hiệp Hội tỉnh để thực hiện.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phi hợp với Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Tổ chức hướng dẫn treo băng zôn, khẩu hiệu cờ phướn tại Khu vực Khách sạn The Reed; treo băng zôn trên các một strục đường chính của thành phố Ninh Bình.

- Chỉ đạo Nhà hát chèo Ninh Bình tổ chức chương trình văn nghệ biểu diễn tại Tiệc chiêu đãi các đại biểu về dự Hội nghị của UBND vào tối ngày 6/11/2016, phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Buổi liên hoan bế mạc Hội nghị.

6. Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Tổ chức Hội nghị hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đại biểu dự Hội nghị tham quan, du lịch Tràng An theo chương trình, đề nghị của Ban tổ chức.

7. Sở Y tế

- Btrí cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế và các phương tiện cấp cứu khi cần thiết.

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời khi có đại biểu đau ốm đột xuất.

- Kim tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nơi ăn nghỉ của các đại biu, Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra các hoạt động của Hội nghị.

8. UBND thành phố Ninh Bình

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh, khách sạn The Reed; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của Hội nghị.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Cử phóng viên đưa tin về hoạt động của các Hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đưa tin trước, trong và sau khi diễn ra các Hội nghị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Giao Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy đnh./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tnh;
- Các sở: Y tế, Văn hóa TT&DL, Tài chính; Công thương, NN&PTNT, KH&CN;
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;
- UBND thành phố Ninh Bình;
- Đài PT&TH, Báo Ninh Bình;
- Ban QL Quần thể DT Tràng An;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi;
- Trường ĐH Hoa Lư, Trường THPT chuyên LTV;
- VT, VP5, VP6, VP9.
QP/KH_LHH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 93/KH-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328154