• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 94/KH-UBND tổ chức hoạt động du lịch Cửa Lò 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 94/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỬA LÒ NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết 26-NQ/BCT ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hưng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết số 08-NQ/BCT ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh y Nghệ An về xây dựng và phát triển du lịch Cửa Lò giai đoạn 2011 - 2020 và Thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 26/9/2006 về xây dựng và phát triển du lịch Cửa Lò giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1807-CV/TU ngày 25/1/2017 về việc kết nối quảng bá, tchức các hoạt động du lịch Cửa Lò 2017,

Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại nhm quảng bá về du lịch và thu hút sự tham gia của nhân dân và du khách; góp phần đẩy mạnh kết ni tour, tuyến du lịch với các tỉnh trong nước và quốc tế, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, nhân văn cảnh quan thiên nhiên Nghệ An, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch của tnh.

- Thông qua các hoạt động du lịch biển Cửa Lò năm 2017 nhằm cung cấp các thông tin về sản phẩm, điểm đến du lịch Cửa Lò, giúp du khách và người dân dễ dàng tiếp cận với những địa chỉ dịch vụ uy tín; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn thân thiện nhằm nâng cao cht lượng hình ảnh điểm đến của Cửa Lò.

2. Yêu cầu

Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, th thao, du lịch, thương mại trong suốt mùa du lịch

- Tchức Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch năm 2017 gn với khai trương Tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Vinpeal Cửa Hội (29/4/2017).

- Tổ chức chương trình “Nối vòng tay biển" giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đài PTTH trong cả nước (tháng 6).

- Tổ chức Lễ hội âm nhạc đường phố (hàng tuần từ tháng 6 - 7).

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Cửa Lò (ngày 5/6/2017).

- Tổ chức giải Cầu mây bãi biển toàn quốc (tháng 6 và tháng 7).

- Tổ chức chương trình nghệ thuật: “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc (tháng 7).

- Tổ chức các Hội chợ thương mại tại Cửa Lò.

- Tổ chức Trại sáng tác Điêu khắc tại Cửa Lò.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho du lịch Cửa Lò thông qua các biển quảng cáo, các n phẩm, website, các trang mạng xã hội (Facebook, zalo...), gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí gắn vi giao ban báo chí tnh trước mùa du lịch.

- Phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2017.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước (Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Hội chợ ITE TP HChí Minh...) và nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...)

- Tổ chức đón các đoàn khảo sát gồm các hãng lữ hành, báo chí đến khảo sát xây dựng sản phm để quảng bá và giới thiệu cho du khách và nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ưu tiên đưa nội dung tuyên truyền về du lịch Cửa Lò vào nội dung giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh trước và trong mùa du lịch.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan năm du lịch Cửa Lò; tham mưu đôn đốc các s, ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động và tham mưu xử lý kịp thi mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Cửa Lò tham mưu lãnh đạo tnh đón tiếp các đại biểu cấp trung ương về dự Lễ khai mạc.

3. SDu lịch

- Triển khai chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch 2017 trong đó ưu tiên tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò.

- Xây dựng các ấn phẩm, website qung bá du lịch bằng nhiều ngôn ng(tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Trung Quốc...).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các đoàn khảo sát lữ hành và báo chí đến khảo sát các điểm du lịch Nghệ An, xây dựng các tua, tuyến du lịch mới để đưa vào khai thác, có ưu tiên điểm đến du lịch Cửa Lò.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây dựng các chương trình du lịch kết nối các điểm đến du lịch trong tnh (trong đó có du lịch Cửa Lò) vi các tỉnh bạn và các địa bàn trọng điểm du lịch của cả nước để đưa vào khai thác.

- Phối hợp mời các doanh nghiệp du lịch tham dự buổi họp báo du lịch Cửa Lò và giới thiệu các chương trình du lịch Cửa Lò tại buổi họp báo.

- Ưu tiên quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò trên các biển quảng cáo tấm lớn do Sở quản lý và trên các ấn phẩm du lịch của tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú chủ động giới thiệu cho khách du lịch về các dịch vụ, sn phẩm du lịch Cửa Lò và các điểm đến khác trong tỉnh.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phi hợp với Thị xã Cửa Lò tổ chức Chương trình khai mạc du lịch Cửa Lò 2017 và các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ năm du lịch 2017.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trưng bày trin lãm tại thị xã Cửa Lò. Đặc biệt ưu tiên tổ chức tại Cửa Lò các sự kin văn hóa, giải thể thao quy mô lớn và có sức lan ta rộng như: Chương trình nghệ thuật “Câu hò ni những dòng sông’' toàn quốc; giải việt dã; giải vật cổ truyền toàn quốc..vv.

- Ch trì, phối hợp với thị xã Cửa Lò kết nối và mời các tổ chức, cá nhân có năng lực để tổ chức Trại sáng tác nghệ thuật điêu khắc tại Cửa Lò.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò, Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền du lịch Cửa Lò 2017 trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/3/2016.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên các trục đường ven Sông Lam, Sông Cấm, nhà nghỉ, khách sạn, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường công tác quan trắc, tăng tần suất quan trắc để đảm bảo dự báo công khai thông tin kịp thời môi trường nước biển.

- Triển khai dự án tổ hợp đi bờ về vệ sinh môi trường, đặc biệt quan tâm các hợp phần triển khai tại Cửa Lò.

7. Sở Y tế: chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan việc kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác đảm bo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chc các lớp tập hun, cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ẩm thực khu vực Cửa Lò.

8. S Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, các mô hình sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn phục vụ du lịch. Phi hợp các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du lịch.

9. S Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí của các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

10. Sở Ngoại vụ: Đưa nội dung quảng bá cho du lịch Nghệ An nói chung và du lịch Cửa Lò nói riêng vào các hoạt động đối ngoại của tnh. Kết nối với Bộ Ngoại giao để thu hút tổ chức các hoạt động, hội nghị, hội thảo ngoại giao cấp quốc gia tại Cửa Lò.

11. S Công Thương: Ưu tiên tổ chức các hội chợ thương mại của tỉnh tại thị xã Cửa Lò.

12. Công An tỉnh:

- Chtrì xây dựng và triển khai kế hoạch đm bo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông phục vụ năm du lịch; quan tâm tăng cường lực lượng cho Cửa Lò trong mùa du lịch cao điểm.

13. S Cảnh sát PCCC: Xây dựng phương án chủ động PCCC trong mọi tình huống, đặc biệt tại lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017. Tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh du lịch, thương mại tại thị xã Cửa Lò.

14. Tnh đoàn: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của thanh niên tại Thị xã Cửa Lò như Chương trình Thanh niên làm sạch vệ sinh môi trường; các hoạt động tình nguyện tại Cửa Lò,… Chỉ đạo định hướng cho cán bộ, đoàn viên quảng bá cho du lịch Nghệ An và du lịch Cửa Lò trên các trang mạng xã hội.

15. Điện lc Nghệ An: Có kế hoạch đảm bảo nguồn điện ổn định trong suốt mùa Du lịch Cửa Lò, đặc biệt tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Cửa Lò 2017.

16. Đề nghị Hiệp hội Du lịch Nghệ An:

- Phối hợp với Sở Du lịch và Tng cục Du lịch tổ chức các lp học bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

- Chủ trì, phối hợp vận động các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ, n định giá dịch vụ trong suốt mùa du lịch, đặc biệt trong mùa cao điểm; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp có các chương trình giảm giá, kích cầu du lịch trong suốt mùa du lịch.

- Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, các chi hội xây dựng chương trình qung bá, xúc tiến đến các thị trường du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động du lịch của Tỉnh; chỉ đạo các hãng lữ hành tăng cường công tác qung bá về du lịch của Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng trên các trang mạng xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Cửa Lò tổ chức các đoàn khảo sát l hành và báo chí đến khảo sát các điểm du lịch Nghệ An, ưu tiên điểm đến du lịch Cửa Lò.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì xây dựng các chương trình, các phim phóng sự, mchuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh Nghệ An nói chung và du lịch Cửa Lò nói riêng. Ưu tiên tăng cưng thời lượng phát sóng tuyên truyền cho du lịch Cửa Lò trước và trong mùa du lịch.

- Phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để đề nghị truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 trên sóng VTV1 tối 29/4/2017.

- Phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò và các sở, ngành liên quan gặp gmột số đài PTTH trong cnước để quảng bá về du lịch Cửa Lò.

18. Báo Nghệ An: Ưu tiên mở chuyên trang và tăng slượng tin, bài quảng bá du lịch tnh và Cửa Lò trong năm 2017; phát hành số đặc biệt tuyên truyền các sự kiện của tỉnh và Cửa Lò.

19. Đề nghị Hội nhà báo Nghệ An: Phi hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc thi báo chí viết về du lịch Nghệ An nói chung và du lịch Cửa Lò nói riêng.

20. UBND thành phố Vinh và các huyện Nam Đàn, ng Nguyên, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Con Cuông: Chđộng kết ni, giới thiệu các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn với du lịch Cửa Lò; chỉ đạo các phòng ban chức năng và chính quyn nơi có các di tích lịch sử và các điểm thu hút khách du lịch làm tốt công tác chuẩn bị đphục vụ khách theo liên kết tour du lịch từ Cửa Lò.

21. UBND Thị xã Cửa Lò

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền qung bá Du lịch Cửa Lò 2017.

- Làm tốt công tác quy hoạch đô thị, nghiên cứu xây dựng và trin khai tuyến đường hoa, tuyến phâm nhạc, phố sách, khu phố đi bộ, khu ẩm thực đêm, trước và trong mùa Du lịch.

- Chủ trì tổ chc Chương trình khai mạc Du lịch Cửa Lò 2017 gắn với khai trương chuỗi thợp dịch vụ Vinpearl Cửa Hội.

- Chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về du lịch Cửa Lò và các hoạt động văn hóa, du lịch trong mùa du lịch 2017.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhật, công khai các thông tin về kết quả quan trắc và tuyên truyền về mức độ an toàn của ớc biển, hải sản để du khách và người dân an tâm.

- Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017.

- Làm tốt công tác cnh báo, cứu hộ, cu nạn trên các bãi tm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai kế hoạch đm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

- Chtrì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo tổng kết kết quả hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017 trình UBND tỉnh.

IV. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện được trích tnguồn ngân sách tnh và nguồn xã hội hóa.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chtrì, tổ chức thực hiện các hoạt động có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các S, ngành, cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT và DL (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Phó chủ tịch UBND tnh;
- CVP, PVP (A. Sơn) UBND tỉnh;
-
Các đơn vị tại mục III;
- Lưu: VT, KGVX (Huế)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 25/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 94/KH-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342033