• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 9476/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 9476/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9476/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Để kịp thời chỉ đạo thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số nơi trên địa bàn tỉnh; đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

2. Thông qua việc kiểm tra đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN

1. Thành phần

- Kính mời đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tham gia cùng đoàn;

- Đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Từ Thiên Tú - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

2. Đơn vị được kiểm tra:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai - Khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Bệnh viện Dã chiến số 3 (Ký túc xá Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2) - Khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian kiểm tra: trong buổi sáng ngày 10/8/2021

a) Từ 08 giờ đến 09 giờ: Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai.

b) Từ 09 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút: Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Dã chiến số 3.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan để làm việc với Đoàn; chuẩn bị 03 phần quà cho lãnh đạo tỉnh gửi tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, Bệnh viện Dã chiến số 3 và 01 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3; đồng thời chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ phòng chống dịch cho Đoàn trước khi khởi hành.

2. Đề nghị các đồng chí có mặt lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/8/2021 tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh để cùng đi chung xe, không tổ chức đi xe riêng của từng đơn vị. Yêu cầu các đồng chí, phóng viên tham gia cùng đoàn đã tiêm ngừa 02 mũi vắc xin theo quy định.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe 15 chđể phục vụ Đoàn kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo.

KẾ HOẠCH NÀY THAY THƯ MỜI./.

 


Nơi nhận:
- Theo thành phần tại mục II;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo ĐN, Đài PTTHĐN;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (VX);
- Phòng QTTV (bố trí xe);
- Lưu: VT, KGVX,
QTTV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9476/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày ban hành: 09/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 9476/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487781