• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


 

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2016 tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao đường thủy nội địa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Văn bản khác 96/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao đường thủy nội địa trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao đường thủy nội địa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc yêu cầu và các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao đường thủy nội địa trong tình hình mới.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phấn đấu, kiềm chế tai nạn nạn giao thông đường thủy nội địa đến mức thấp nhất.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ bến cảng, bến thủy nội địa tham gia hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường thủy và mọi người dân khi tham gia giao thông.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng vào các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội. Kiên quyết đình chỉ các phương tiện, bến đò ngang không phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật,... Có chính sách khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy và thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020 tới Nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông thủy.

4. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng chuyên mục an toàn giao thông đường thủy; xây dựng phóng sự phản ánh thực trạng về tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa nhất là các hoạt động vận tải, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, chở quá tải, quá vạch mớn nước,...; chợ nổi, nhà hàng trên sông (du thuyền); đăng đáy cá lấn chiếm luồng chạy tàu; các công trình thi công vượt sông; các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của các phương tiện, thuyền viên và người lái; cảng, bến thủy nội địa,...

5. Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông thủy nội địa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy, kịp thời bổ sung, thay thế những phao tiêu, báo hiệu bị mất, hỏng,...

6. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc trang bị thiếu dụng cụ nổi cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên và người lái phương tiện không có bằng hoặc có nhưng không phù hợp; phương tiện thủy chở quá số người quy định,...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thành phố

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp Thanh tra giao thông, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn an toàn giao thông đường thủy nội địa. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang không phép, phương tiện chở quá tải, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, không trang bị đầy đủ áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên và người lái phương tiện không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (hoặc có nhưng không phù hợp); các bến thủy nội địa cho tàu, thuyền chở khách du lịch, vào, đón trả khách không đúng quy định; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách du lịch khi vui chơi ở du thuyền, nhà hàng, chợ nổi trên sông và bãi tắm (bãi biển Cần Thơ),…

b) Tăng cường công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về tải trọng đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc trang bị thiếu dụng cụ nổi cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên và người lái phương tiện không có bằng hoặc có nhưng không phù hợp; phương tiện thủy chở quá số người quy định,...

b) Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra việc cấp giấp phép ra, vào bến các phương tiện chở khách du lịch đúng theo quy định; giải tỏa các chướng ngại vật, đăng, đáy cá, giải tỏa các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, giải tỏa các bến thủy nội địa không phép; tổ chức kiểm tra các dự án đang khai thác cát, sỏi, nạo vét trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời đình chỉ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép, sai phép, không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và vệ sinh môi trường.

c) Kiểm tra, tổ chức điều tiết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nơi có mật độ giao thông cao, luồng lạch nông cạn, nơi thi công các công trình có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy, kịp thời bổ sung, thay thế những phao tiêu, báo hiệu bị mất, hỏng, khi thay đổi luồng chạy tàu,...

d) Tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện tàu chở khách du lịch, chở khách ngang sông, nhà hàng, chợ nổi trên sông; bãi tắm (bãi biển Cần Thơ),… Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động chủ phương tiện chấp hành quy định định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch về quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên đường thủy trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch triển khai, quản lý họp chợ, làng chài, nuôi trồng thủy sản, đăng, đáy cá, xây dựng công trình và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ luồng.

e) Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông thủy nội địa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Sở Công Thương, Sở Xây dựng

Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, chủ công trình đường dây tải điện, tuyến đường ống qua sông phối hợp với các cơ quan quản lý giao thông đường thủy tổ chức lắp đặt và duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường hợp khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trái phép, các trường hợp mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp; kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận chuyển, xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên đường thủy nội địa.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng phát động cho học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

b) Chỉ đạo các trường học vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân để tự trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đi học bằng đò; có quy định đối với học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh khi đi đò; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá đạo đức của học sinh.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện lắp đặt, duy trì báo hiệu đường thủy nội địa đối các công trình thủy lợi. Đồng thời, kịp thời tổ chức việc thanh thải các công trình thủy lợi không còn sử dụng nhưng ảnh hưởng đến luồng, hành lang bảo vệ luồng.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương và thực hiện các biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa bàn do mình quản lý.

b) Tăng cường công tác quản lý hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn; cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh,...

9. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Tham mưu Ban An toàn giao thông tổ chức hội nghị sơ kết và tổng kết năm, kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao đường thủy nội địa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ trước ngày 18 hàng quý; ngày 18 tháng 6 báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 18 tháng 12 báo cáo hàng năm, gửi kết quả triển khai thực hiện về Ban An toàn giao thông thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Thành Thống

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 96/KH-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331048