• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Kế hoạch 97/KH-UBND tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ nay đến cuối năm 2016

Tải về Văn bản khác 97/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội Nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 (Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành có liên quan, các lực lượng thực thi nhiệm vụ và nâng cao nhận thực và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xem việc giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng xã hội khi tham gia giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân và người tham gia giao thông, đơn vị kinh doanh vận tải.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh chống tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đôn đốc các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao để hoàn thành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016, phấn đấu giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giám sát chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông dưới nhiều hình thức cụ thể, dễ hiểu.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2016, các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, xử lý hiệu quả lĩnh vực kinh doanh vận tải, vấn đề tải trọng và tình trạng “xe dù”, “bến cóc” trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, khắc phục các “điểm đen” về trật tự an toàn giao thông đường bộ; huy động tối đa lực lượng để tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt tập trung xử lý các hành vi vi phạm tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, không đi đúng phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, tránh, vượt sai quy định, phương tiện quá chu kỳ đăng kiểm và niên hạn sử dụng... Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lớn về tai nạn giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban an toàn giao thông thành phố

a) Tiếp tục đôn đốc các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giám sát chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao công tác tuyên truyền an toàn giao thông dưới nhiều hình thức cụ thể, dễ hiểu.

b) Phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” theo đúng quy định.

c) Chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt, chú trọng tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố các sở, ngành và địa phương khảo sát các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông (điểm đen), các điểm ùn tắc giao thông, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải để đẩy mạnh công tác thẩm định an toàn giao thông qua đó phát hiện và xử lý những bất cập về an toàn giao thông; rà soát, điều chỉnh và bổ sung thiết bị phân luồng, phân làn và biển báo tín hiệu giao thông trên mạng lưới đường bộ và đường thủy nội địa; có phương án tổ chức đảm bảo giao thông chống sạt lở trên đường bộ, chống va trôi tại các vị trí cầu vượt sông nhất là trong mùa mưa bão.

b) Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa; tổ chức tập huấn phổ biến quy định pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ phương tiện; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức khám sức khỏe cho toàn đội ngũ lái xe để chấm dứt sử dụng lái xe cho dương tính với chất ma túy và các chất kích thích khác; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực trong quản lý nhà nước về vận tải, đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe cũng như trong công tác đăng ký, đăng kiểm các phương tiện và trong công tác tuần tra kiểm soát.

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng xe và xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

d) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan quản lý kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá dịch vụ xe ra vào bến, quản lý, kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải qua thiết bị giám sát hành trình.

đ) Thường xuyên rà soát các tuyến đường, cầu do Sở Giao thông vận tải quản lý để có kế hoạch sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông.

3. Công an thành phố

a) Nghiên cứu, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” để có đề xuất kiến nghị và đưa ra kế hoạch định hướng về công tác an toàn giao thông trong thời gian tới sát với tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

b) Tiếp tục chỉ đạo Công an quận, huyện tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, kế hoạch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt, các đường giao thông nông thôn. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

c) Phối hợp liên ngành kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa, lũ. Đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông gắn với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020.

d) Tổ chức triển khai Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong các cơ quan, đơn vị, địa phương,...

4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Tăng cương tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về giao thông trong toàn lực lượng; chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trong hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông về tải trọng xe đối với người điều khiển và đơn vị quản lý phương tiện vi phạm; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đối tượng sử dụng giấy tờ biển số giả phương tiện quân sự để hoạt động trái phép, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020 đối với các đơn vị vận tải đường thủy nội địa.

5. Sở Tài chính

Nghiên cứu và phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 đối với việc thu và sử dụng kinh phí xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với Trung ương đối với việc quản lý tiền xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo hướng để lại toàn bộ cho địa phương nhằm phục vụ công tác an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2016; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông của quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục ứng dụng và phổ biến các tài liệu giảng dạy về an toàn giao thông để chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trường học tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong đầu năm học mới 2016 - 2017; Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố phát động cuộc thi "Giao thông học đường” trên internet trong năm học 2016 - 2017 nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh các cấp.

8. Sở Y tế

Báo cáo kết quả việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân tai nạn giao thông trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố để tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông đối với cán bộ y tế tuyến huyện, xã và các lái xe kinh doanh vận tải và tình nguyện viên; chỉ đạo các cơ sở y tế của địa phương tăng cường nâng cao năng lực cấp cứu tai nạn giao thông tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tiếp tục triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; Tập trung giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, phức tạp và mất an toàn giao thông gây bức xúc dư luận; đặc biệt, cần phân công cụ thể và xác địch rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý trách nhiệm đối với người đứng nếu để tai nạn giao thông tiếp tục tăng hoặc xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người trên địa bàn quản lý.

b) Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là các lỗi nguyên nhân trực tiếp như tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

c) Chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, rà soát và khắc phục các điểm nguy cơ gây tai nạn giao thông trên đường nông thôn; kiểm tra, rà soát chấn chỉnh điều kiện an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, các bến tàu, bến cảng thủy nội địa và phương tiện chở khách,….

Trên đây là Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2016, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc có văn bản phản ánh về Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 16/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 97/KH-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331049