• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

Tải về Điều ước quốc tế 128/2004/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 128/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Trần Văn Nhung
Ngày ban hành: 16/12/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/02/2005   Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch hợp tác số 128/2004/LPQT về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Hung-ga-ri

- Hai Bên ủng hộ sự hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học và cao đẳng của hai nước, các công trình nghiên cứu chung, trao đổi thông tin và tài liệu, sinh viên và cán bộ giảng dạy.

- Hai Bên đặc biệt ủng hộ việc tìm hiểu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học, lịch sử và văn hóa của hai nước.

Để thực hiện mục đích này, hai Bên sẽ xem xét khả năng bố trí nơi làm việc cho các cán bộ giảng dạy tại các trường đại học do hai Bên quy định.

- Phía Hung-ga-ri ủng hộ việc bố trí một giáo viên dạy tiếng Hung sang Việt Nam 6 tháng trong thời gian có hiệu lực của Kế hoạch này để bồi dưỡng cho các giáo viên dạy tiếng Hung ở Việt Nam. Chi phí ăn, ở cho giáo viên này ở Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ.

- Hai Bên đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu về Việt Nam tại Khoa Đông Á thuộc Trường Đại học Tổng hợp Uết-vuết Lô-ran-đơ Bu-đa-pest và về Hung-ga-ri tại tổ bộ môn tiếng Hung của Trường Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội.

Hai Bên hỗ trợ công tác nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam học và Hung-ga-ri học bằng việc cung cấp sách, tạp chí và tài liệu giảng dạy.

- Hàng năm, phía Hung-ga-ri nhận 5 sinh viên học bổng đào tạo đại học toàn khóa, trong đó 2 sinh viên do phía Hung-ga-ri và 3 sinh viên do phía Việt Nam cấp học bổng. Các sinh viên Việt Nam sang đào tạo toàn khóa này, trước khi vào học đại học sẽ học một khóa dự bị một năm học tại Viện Ba-las-si Ba-lint.

Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 7 năm 2006.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 128/2004/LPQT

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17234