Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 14/BTNMT-VP ngày 09/03/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch thực hiện kế hoạch số 05 -KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/BTNMT-VP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 09/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/03/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 14/BTNMT-VP về kế hoạch thực hiện kế hoạch số 05 -KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tập trung kiểm tra việc xử lý các kết quả đã được kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai hai năm 2002, 2003 thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của  Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương; nhất là việc khắc phục các mặt yếu kém, khuyết điểm về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật đất đai.

- Đánh giá đúng hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua; kiểm tra phát hiện những sơ hở, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương, bộ, ngành để có biện pháp khắc phục và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, tổ chức thi hành tốt Luật Đất đai (năm 2003) nhằm đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

104