• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kết luận 19-KL/TW năm 2012 về tổng kết thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam

Tải về Văn bản khác 19-KL/TW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19-KL/TW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Bí thư   Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 23/05/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/16/2013, Ban bí thư Bộ chính trị đã có Kết luận 19-KL/TW về tổng kết thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam.

Do đó, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, công tác của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới, các cấp uỷ và tổ chức đảng cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Cấp uỷ, tổ chức đảng của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 56-CT/TW; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện những công việc mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội và tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với Hội, định kỳ nghe báo cáo, chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ cho các cấp Hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, phấn đấu đến năm 2015, tất cả các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đủ điều kiện đều có hội luật gia. Khuyến khích thành lập tổ chức Hội ở cấp xã, phường, thị trấn; lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm làm cán bộ chủ chốt của các cấp Hội; thành lập tổ chức đảng ở các tổ chức Hội khi có đủ điều kiện theo quy định của Đảng.

Từ khóa: Văn bản khác 19-KL/TW

964

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208868