• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kết luận 56-KL/TW năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tải về Văn bản khác 56-KL/TW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56-KL/TW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Chính trị   Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 21/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Kết luận 56-KL/TW năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới:

+ Thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể;

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ Trung ương đến địa phương.

Từ khóa: Văn bản khác 56-KL/TW

2.174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210057