• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam


 

Lệnh công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Tải về Lệnh 12/2018/L-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/L-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2018/L-CTN   Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/12/2018   Số công báo: Từ số 1135 đến số 1136
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Lệnh 12/2018/L-CTN

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403404