• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


Văn bản pháp luật về Công nhân quốc phòng Viên chức quốc phòng

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Lệnh công bố Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Tải về Lệnh 30/2015/L-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam;

n cĐiều 91 của Luật tchức Quc hội;

Căn c Điu 57 của Luật ban hành văn bn quy phạm pp luật,

NAY CÔNG B

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Đã được Quc hi nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ka XIII, k hp th 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM
Trương T
n Sang

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2015/L-CTN   Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2015   Số công báo: Từ số 1261 đến số 1262
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Lệnh 30/2015/L-CTN

2.328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300122