• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017

Tải về Lệnh 18/2017/L-CTN
Bản Tiếng Việt

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2017/L-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Luật Quy hoạch

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T
rần Đại Quang

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2017/L-CTN   Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 05/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/12/2017   Số công báo: Từ số 1061 đến số 1062
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Lệnh 18/2017/L-CTN

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369873