• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

 

Lệnh công bố Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi 1999

Tải về Lệnh 03/L-CTN
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/L-CTN   Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước   Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 04/01/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2000   Số công báo: Số 6
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/01/2000, CTN ban hành Lệnh công bố Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi 1999.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

Từ khóa: Lệnh 03/L-CTN

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
59779