• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2006/QH11   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/06/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/11/2006   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Luật số 71/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 về Luật bảo hiểm xã hội. Luật này đưa ra những quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí…

Theo đó quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, bảo hiểm bắt buộc gồm các chế độ: chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ tại nạn lao đông, tai nạn nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm trợ cấp thất nghiệp, hợ trợ tìm việc và hỗ trợ học nghề.

 • Mức hưởng của người tham gia bảo hiểm trên toàn bộ thời gian đóng, mức đóng và trên nguyên tắc có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm.
 • Mức đóng BHX bắt buộc, BHTN tính trên tiền lương, tiền công của người lao động, Mức đóng BHTN tự nguyện dựa vào thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng cũng không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
 • Đối với người tham gia cả hai loại hình bảo hiểm thì được hưởng chế độ tử tuất và hưu trí trên tổng thời gian tham gia đóng BHXH.

Luật bảo hiểm xã hội quy định cụ thể về điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng đối với các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao đông, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Hường bảo hiểm xã hội một lần

 • Người lao động ngoài lương hưư khi nghỉ hưu còn được hưởng trợ cấp một lần khi đã đóng bảo hiểm trên 30 với nam và 25 năm với nữ. mức hưởng trợ cấp dựa trên số năm đóng bảo hiểm từ năm 31 trở đi với nam và năm 26 trở đi với nữ. Mỗi năm được tính 0,5 tiền lương bình quan tháng đóng BHXH.
 • Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng bảo hiểm xã hội một lần dựa trên thời gian tham gia BHXH với mức hưởng bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng đối với chế độ hưu trí và tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được quy định cụ thể tại luật này. Việc hưởgn bảo hiểm xã hội một lần tương tự đối với chế độ BHXH bắt buộc.

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

 • Đã đóng BHXH 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp;
 • Đã đăng ký thất nghiệp với BHXH
 • Chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc

Người lao động đóng 5% tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%. Người lao động có thể đóng hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.

Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện đóng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Phương thức đóng BHXH tự nguyện tương tự phương thức đóng BHXH bắt buộc

Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội 2006

6.255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google