• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2014/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/12/2014   Số công báo: Từ số 1163 đến số 1164
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014.

Nội dung Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Luật này có nhiều điểm mới so với Luật bảo hiểm xã hội 2006 như:

Về đối tượng áp dụng, luật BHXH 2014 mở rộng hơn so với quy định cũ: từ ngày 1/1/2018 đối tượng tham gia BHXH sẽ bao gồm cả những người sau: NLĐ có hợp đồng lao động 01-03 tháng, NLĐ là người nước ngoài và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó cũng luật hóa việc tham gia BHXH của những đối tượng sau: Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT được báo cáo cho Bộ Tài Chính, thay vì báo cáo cho Chính phủ như quy định trước đây.

Một điểm mới đáng chú ý khác mà luật BHXH 2014 quy định đó là chế độ thai sản, cụ thể là chế độ thai sản cho nam (chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con. Cụ thể, NLĐ nam khi vợ sinh con sẽ được nghỉ 05 ngày (nếu sinh thường) đến 07 ngày(nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi); 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày; 14 ngày nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Luật cũng bổ sung chế độ thai sản cho người mang thai hộ với mục địch phù hợp vs quy định mới về cho phép mang thai hộ của Luật hôn nhân gia đình 2014.

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư: các đối tượng này sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp 01 lần. Mức trợ cấp 01 lần đối với người đang hưởng lương hưu thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Về thời gian hưởng chế độ hưu trí cũng có sự thay đổi khá lớn, những thay đổi này sẽ áp dụng theo lộ trình đến năm 2022, cụ thể: Từ 01/01/2016 cho đến trước 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ sẽ bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%; Từ 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ sẽ bằng 45% tương ứng với:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Về chế độ BHXH 1 lần thì quy định của luật mới cũng có thay đổi theo hướng khó khăn hơn: nếu trước đây NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng mà không đi làm, không đóng BHXH thì sẽ có thể làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần, mức hưởng là 1,5 tháng lương cho mỗi năm đóng BHXH thì từ 01/01/2016 NLĐ sẽ không còn được hưởng chế độ này nữa.

Các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, riêng việc tham gia BHXH của NLĐ nước ngoài, NLĐ làm việc theo HĐLĐ dưới 3 tháng sẽ áp dụng từ 01/01/2018.

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

133.254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google