• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Các luật, bộ luật về Doanh nghiệp, hợp tác xã

Luật Doanh nghiệp 2014

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/2014/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2014   Số công báo: Từ số 1175 đến số 1176
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Nội dung Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Theo đó, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định nhiều điểm mới đáng chú ý:

Con dấu doanh nghiệp

Cụ thể, điểm mới đầu tiên là vấn đề liên quan đến con dấu doanh nghiệp. Theo quy định cũ, con dấu của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp; hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ; trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai.

Hiện nay, quy định mới của luật doanh nghiệp 2014 đã mở rộng hơn quyền của doanh nghiệp với con dấu. Theo đó doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin gồm tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thay cho việc đăng ký con dấu tại cơ quan công an như trước đây).

Giấy đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới thứ hai là về Giấy đăng ký doanh nghiệp, theo đó luật quy định thu hẹp nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể nội dung giấy đăng ký kinh doanh sẽ không còn thông tin về ngành nghề kinh doanh.

Nội dung giấy đăng ký kinh doanh theo quy định mới sẽ chỉ còn tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật; Vốn điều lệ.

Luật này cũng quy định Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. Bên cạnh đó, cùng với Luật Đầu tư 2014, Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật (trước đây doanh nghiệp chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật).

Hoạt động của doanh nghiệp

Điểm mới tiếp theo đó là quy định về hoạt động của doanh nghiệp. Một điểm mới rõ thấy nhất đó là quy định số cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, theo đó cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Bên cạnh đó, luật cũng quy định các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, thay vì quy định trước đây là 65%.

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2014, các công ty có thể hợp nhất, sáp nhập vào nhau để tạo thành một công ty mới, các công ty này có thể cùng loại hoặc khác loại. Khác với quy định cũ, hoạt động hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải là hoạt động công ty cùng loại.

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp 2014

128.025

Thành viên
Đăng nhập bằng Google