Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2012/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2012   Số công báo: Từ số 767 đến số 768
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội ban hành ngày 22/11/2012. Luật này bổ sung thêm 09 điều mới; sửa đổi 15 điều và bãi bỏ 01 điều (Điều 73) của Luật hiện hành.

Kê khai tài sản là một nội dung rất mới được kì vọng góp phần phòng ngừa tham nhũng, góp phần minh bạch tài sản, thu nhập để tiến tới kiểm soát thu nhập, đồng thời tạo điều kiện việc giám sát, phát hiện tham nhũng. Chính vì thế, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 quy định rất rõ về việc kê khai tài sản.

Theo quy định tại luật sửa đổi, bản kê khai tài sản phải được công khai tại nơi thường xuyên làm việc của người có nghĩa vụ kê khai. Người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định việc công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của người có nghĩa vụ kê khai. Trong trường hợp niêm yết, thì thời gian tối thiểu là 30 ngày liên tục.

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012 cũng bổ sung quy định bản kê khai tài sản của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác của người đó; bản kê khai tài sản của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

Vấn đề xác minh tài sản cũng được Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012 bổ sung để hoàn thiện hơn, bổ sung Điều 47a về thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản. Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, các cơ quan có thẩm quyền trong những lĩnh vực này có quyền yêu cầu xác minh tài sản để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng.

Đồng thời, Luật cũng bổ sung quy định về việc giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác minh tài sản vào khoản 6 Điều 48.

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012 cũng đã bổ sung trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó, khi có yêu cầu. Đồng thời giao cho Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan có nghĩa vụ giải trình; trình tự, thủ tục của việc giải trình.

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2013.

Từ khóa: Luật 27/2012/QH13 , Luat 27/2012/QH13 , Luật 27 , Luật 27 , Luat 27 2012 , Luat 27 2012

4,140