• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Hoạt động mỹ thuật

 

Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về Nghị định 01/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/01/2012   Số công báo: Từ số 103 đến số 104
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Chính Phủ ban hành.

Theo đó  Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại các Nghị định sau: Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 và Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009.

Nghị định 01/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2012.

Từ khóa: Nghị định 01/2012/NĐ-CP

2.262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133717