• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Tải về Nghị định 01/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/01/2014   Số công báo: Từ số 113 đến số 114
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam.

Nội dung chính của Nghị định số 01/2014 quy định điều kiện, thủ tục mua cổ phần, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể:

Nghị định số 01/2014 quy định:Về hình thức, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần, hoặc mua trong trường hợp tổ chức tín dụng cổ phần bán cổ phần để tăng vốn điều lệ hoặc bán cổ phiếu quỹ hoặc trong trường hợp tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần.Về tỷ lệ sở hữu cổ phần, Nghị định số 01/2014 cũng quy định rõ tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam, ngoài ra cũng quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, Nghị định số 01/2014 cũng quy định điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần. Mặt khác cũng quy định điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng trong Nghị định số 01/2014 này, chính phủ quy định quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định số 01/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 và thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007.

Từ khóa: Nghị định 01/2014/NĐ-CP

1.887

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
218244