• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật thống kê

 

Nghị định 01/NĐ-CP năm 2007 về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về Nghị định 01/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/2007   Số công báo: Từ số 51 đến số 52
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/NĐ-CP năm 2007 về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Từ 04/01/2007, Tổng cục Thống kê được vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý đối với Tổng cục Thống kê và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

Nghị định 01/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2007.

Từ khóa: Nghị định 01/NĐ-CP

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16295