• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khuyến nông


 

Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

Tải về Nghị định 02/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/01/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/01/2010   Số công báo: Từ số 51 đến số 52
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.

Theo đó, nội dung chính của Nghị định quy định phạm vi của hoạt động khuyến nông bao gồm ngành nghề sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; Dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm giống, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thủy nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn…

Với mục tiêu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu cho nông dân, Nghị định 02/2010 quy định rõ những chính sách khuyến nông, theo đó nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo; nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 50% đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo.

Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định 02/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2010.

Từ khóa: Nghị định 02/2010/NĐ-CP

3.126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
100057