• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

 

Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Tải về Nghị định 02/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/01/2014   Số công báo: Từ số 145 đến số 146
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chính của Nghị định số 02/2014 là quy định về việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, thành lập trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, chế độ quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và những quy định khác có liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Nghị định số 02/2014 có quy định rõ về việc cưỡng chế, truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Bên cạnh đó, Nghị định số 02/2014 còn quy định thủ tục lập hồ sơ đề nghị, thi hành; chế độ quản lý, giáo dục; chế độ ăn, mặc, ở, học tập, sinh hoạt, lao động, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và chế độ khác đối với học sinh và trại viên. Nghị định số 02 quy định hồ sơ thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng, hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng.

Nghị định số 02/2014 cũng quy định về quản lý lao động, học tập, sinh hoạt, chế độ khen thưởng cho học sinh và trại viên. Ngoài ra, nghị định số 02/2004 có quy định về thời gian, thủ tục, trách nhiệm của hiệu trưởng trường giáo dưỡng, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc sau khi hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc thông báo cho Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ về cư trú để chủ động theo dõi, giáo dục, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý nhằm trang bị kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của học sinh, trại viên.

Nghị định số 02/2004 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2014.

Từ khóa: Nghị định 02/2014/NĐ-CP

9.299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219011