• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Kiểm toán viên

 

Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

Tải về Nghị định 02/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/01/2015   Số công báo: Từ số 161 đến số 162
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Thưởng đến 5% cho cán bộ kế toán phát hiện được sai phạm 

Căn cứ Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11; Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 và Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

Nội dung sửa đổi được quy định cụ thể như sau:

Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị (quy định trước đây là 2%), bao gồm:

+ Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

+ Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước;

+ Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau.

Theo đó, mức chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp;

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định 02/2015/NĐ-CP quy định sửa đổi chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2015. Đồng thời, Nghị định 02 quy định thay thế Nghị định 32/2011/NĐ-CP. Các chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước được thực hiện kể từ ngày 01/07/2009.

Từ khóa: Nghị định 02/2015/NĐ-CP

1.363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263202