• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 02/CP năm 1995 quy định hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Tải về Nghị định 02/CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/01/1995   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1995   Số công báo: Số 5
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 02/CP năm 1995 quy định hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước.
Nghị định 02/CP quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước (sau đây gọi tắt là hàng hoá, dịch vị cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện). Mọi tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh thương mại đối với loại hàng hoá, dịch vụ này, không phân biệt thành phần kinh tế là của Việt Nam hay là nước ngoài đều phải thực hiện các quy định tại Nghị định này.
Theo Nghị định 02/CP những loại hàng hoá, dịch vụ mà trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng có thể gây nguy hại nghiêm trọng tới an ninh, quốc phòng, chính trị, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hoá dân tộc, môi trường và sức khoẻ nhân dân thì không được kinh doanh.
Theo Nghị định 02/CP những hàng hoá và dịch vụ mà trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng có thể gây hại đến sức khoẻ con người, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội; hoặc những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh đòi hỏi nhất thiết phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật và người kinh doanh phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất định, thì xếp vào loại kinh doanh có điều kiện.
Nội dung Nghị định 02/CP nói về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; xử lý vi phạm.
Ngoài ra Nghị định 02/CP còn đính kèm Phụ lục 1 hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, Phụ lục 2 hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, Phụ lục 3 mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc loại kinh doanh có điều kiện.

Từ khóa: Nghị định 02/CP

766

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
39066