• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải về Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2014   Số công báo: Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi NĐ 51/2010 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Nội dung chính của Nghị định số 04/2014 là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cụ thể, Nghị định số 04/2014 sửa đổi khoản 1, Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc quy định các loại hóa đơn, hình thức thể hiện hóa đơn.

Quy định mở rộng, thay vì quy định hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa danh cho tổ chức các cá nhân, tổ chức khai thuế, Nghị định số 04/2014 quy định hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 04/2014 bỏ quy định hình thức của hóa đơn GTGT do cá nhân kinh doanh tự in, đặt in, the đó quy định hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;  hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Nghị định số 04/2014 có quy định sửa đổi về điều kiện được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, theo đó quy định thêm điều kiện, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghị định số 04/2014  cũng quy định sửa đổi trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, theo đó quy định định kỳ 3 tháng, báo cáo việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Nghị định số 04/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014.

Từ khóa: Nghị định 04/2014/NĐ-CP

5.023

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219728