• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật luật sư

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý

Văn bản pháp luật về Giao dịch bảo đảm

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Tải về Nghị định 05/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2012   Số công báo: Từ số 149 đến số 150
Lĩnh vực: Dân sự, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP, ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2012/NĐ-CP là sửa đổi những Nghị định liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

Theo đó, Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi những nghị định sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.

Nghị định 05/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2012.

Từ khóa: Nghị định 05/2012/NĐ-CP

2.825

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134414