• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Tải về Nghị định 05/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/01/2015   Số công báo: Từ số 171 đến số 172
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012.

Nội dung Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về HĐLĐ, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.

Một số quy định đáng chú ý như sau:

Phải trả tiền lãi khi chậm trả lương quá 15 ngày.

Điều 24 của Nghị định 05/2015 quy định về nguyên tắc trả lương. Theo đó, NLĐ được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do NHNN công bố tại thời điểm trả lương.

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong HĐLĐ thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Ngoài ra, Nghị định 05 cũng hướng dẫn cụ thể về cách tiền tiền lương làm thêm giờ. Theo đó:

Tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 đối với NLĐ hưởng lương theo ngày.

+ NLĐ làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Sửa đổi thời hạn HĐLĐ bằng phụ lục HĐLĐ.

Theo quy định tại Điều 05 Nghị định 05/2015 thì thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục HĐLĐ và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với NLĐ cao tuổi và NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Trợ cấp thôi việc.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, quy định Doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi HĐLĐ chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

- Hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn HĐLĐ thì được gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ;

- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

- Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ;

- NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc; ghi trong hợp HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án;

- NLĐ chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

- NSDLĐ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực; hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định pháp luật;

- Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật;

Trợ cấp mất việc làm.

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải trả cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm thuộc một trong các trường hợp như sau:

- Khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

- Khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Một số trường hợp đặc biệt.

NLĐ có thời gian làm việc thực tế cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

- Sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách mà NLĐ chấm dứt HĐLĐ thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho mình và thời gian NLĐ đã làm việc cho doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền trợ cấp cho NLĐ trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

- Doanh nghiệp hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

- Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt HĐLĐ mà NLĐ có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp.

 NSDLĐ xác định giá trị thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra, bao gồm:

+ Thiệt hại về máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hư hỏng sau khi trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý, tái chế

+  Chi phí khắc phục hậu quả do đình công bất hợp pháp gây ra gồm: Vận hành máy móc thiết bị theo yêu cầu công nghệ; sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị bị hư hỏng; tái chế nguyên nhiên vật liệu…

Nôi dung và giá trị bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp gây này được gửi tới tổ chức công đoàn lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp bồi thường thiệt hại.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu, đại diện tổ chức công đoàn trực tiếp lãnh đạo đình công có văn bản đề nghị NSDLĐ tổ chức thương lượng các nội dung chưa đồng ý.

Thực hiện HĐLĐ.

Nghị định 05 cũng quy định việc thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ khi được bổ nhiệm hoặc được cử làm người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng là thời gian NLĐ được bổ nhiệm hoặc được cử làm đại diện phần vốn và làm việc tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước hoặc của công ty mẹ.

Người đang làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng hoặc cử làm người đại diện phần vốn góp và làm việc tại doanh nghiệp khác trước ngày 01/03/2015 thì thời gian tạm hoãn HĐLĐ được tính từ ngày được bổ nhiệm hoặc được cử làm người đại diện phần vốn góp.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015., và thay thế các Nghị định: Nghị định 196/CP; Nghị định 93/2002/NĐ-CP; Nghị định 41/CP; Nghị định 33/2003/NĐ-CP; Nghị định 11/2008/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 05/2015/NĐ-CP

43.203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263294