• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


 

Nghị định 06/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Đo lường

Tải về Nghị định 06/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2002   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/01/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Đo lường.

Theo Nghị định 06/2002/NĐ-CP tính thống nhất và chính xác của đo lường được thể hiện thông qua việc biểu thị kết quả đo theo đơn vị đo lường hợp pháp và có sai số nằm trong giới hạn phù hợp với yêu cầu của phép đo. Việc đảm bảo đo lường thống nhất và chính xác là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân).

Nội dung Nghị định 06/2002/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường hợp pháp và chuẩn đo lường; kiểm định phương tiện đo; hiệu chuẩn phương tiện đo, phép đo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện đo; quản lý nhà nước về đo lường; thanh tra chuyên ngành về đo lường; xử phạt vi phạm pháp luật về đo lường.

Từ khóa: Nghị định 06/2002/NĐ-CP

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48875