• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


Văn bản pháp luật về Vận động quần chúng

 

Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Tải về Nghị định 06/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2014   Số công báo: Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chính của Nghị định số 06/2014 là quy định thẩm quyền, trách nhiệm, hình thức, trình tự, thủ tục và bảo đảm điều kiện áp dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự.

Nghị định số 06/2014 đề cập đến việc lập kế hoạch huy động và sử dụng sức mạnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, Nghị định số 06/2014 cũng quy định nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự được trích từ ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định số 06/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2014.

Từ khóa: Nghị định 06/2014/NĐ-CP

3.648

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219863