• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý


 

Nghị định 07/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Tải về Nghị định 07/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/01/2007   Số công báo: Từ số 55 đến số 56
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý. 

Nghị định 07/2007/NĐ-CP bao gồm 7 chương, 49 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Có 07 đối tượng được trợ giúp pháp lý, bao gồm: (1) Người nghèo;  (2) Người có công với cách mạng;  (3) Người già người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa; (4) Người tàn tật ; (5) Trẻ em không nơi nương tựa; (6) Người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (7) Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cần lưu ý, 07 đối tượng này chỉ được hưởng trợ giúp pháp lý khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2007/NĐ-CP. 

Ngoài hình thức trợ giúp pháp lý bình thường, Nghị định 07/2007/NĐ-CP  còn quy định về trợ giúp pháp lý lưu động. Theo đó, trợ giúp pháp lýđược thực hiện căn cứ vào nhu cầu hoặc    tại những địa điểm xa trung tâm, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh  tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động phải được thông báo trước bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân nơi dự kiến tổ chức.

Nghị định 07/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2007.

Từ khóa: Nghị định 07/2007/NĐ-CP

5.327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16318