• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục

Tải về Nghị định 07/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/01/2013   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

Theo đó việc quy định trợ cấp cho người học không còn chỉ do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và Xã hội quy định nữa mà sẽ do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình TTCP ban hành.

Nghị định 07/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2013.

Từ khóa: Nghị định 07/2013/NĐ-CP

3.452

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
163778