• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống khủng bố


 

Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Tải về Nghị định 07/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/02/2014   Số công báo: Từ số 207 đến số 208
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 07/2014/NĐ-CP quan hệ phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố.

Nội dung chính của Nghị định số 07/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.Cụ thể:

Về tổ chức ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố, Nghị định số 07/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về thành phần các ban, bao gồm: Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ, ngành; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố, Nghị định số 07/2014/NĐ-CP cũng hướng dẫn bổ sung các quy định của Luật phòng, chống khủng bố, theo đó, cũng chỉ rõ nhiệm vụ của các ban ngành.

Bên cạnh đó, Nghị định số 07/2014/NĐ-CP cũng quy định về quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2014.

Từ khóa: Nghị định 07/2014/NĐ-CP

3.372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220426