• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình


 

Nghị định 08/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về Nghị định 08/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/02/2009   Số công báo: Từ số 123 đến số 124
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình về: chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Nghị định 08/2009/NĐ-CP còn có một quy định khá mới là quy định về biện pháp chống bạo lực gia đình: biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình. Theo đó, nếu được áp dụng biện pháp này, thì người có hành vi bạo lực gia đình bị cấm đến gần nạn nhân trong khoảng cách dưới 30m; trừ trường hợp giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân có sự ngăn cách như tường, hàng rào hoặc các vật ngăn cách khác, bảo đảm đủ an toàn cho nạn nhân. Hành vi sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin khác để thực hiện hành vi bạo lực với nạn nhân cũng sẽ bị cấm.

Tuy nhiên, để chủ tịch UBND xã cho phép áp dụng hành vi này thì phải hội tủ đủ 3 điều kiện:

Thứ nhất, cần phải có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình;

Thứ hai, thực tế đã có hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình;

Thứ ba, người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc.

Lưu ý là thời hạn áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc này không được quá 04 tháng.

Ngoài ra, Nhà nước có có nhiều quy định khuyến khích hoạt động hỗ trợ nạn nhân bao lực gia đình như quy định: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình hoặc các mô hình khác về phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa như đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo quy định hiện hành.

Nghị định 08/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 21/03/2009.

Từ khóa: Nghị định 08/2009/NĐ-CP

4.615

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
84652