• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tải về Nghị định 09/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2002   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 09/2002/NĐ-CP giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cụ thể:

- Giải thể thị trấn nông trường Chí Linh, huyện Chí Linh. Dân cư của thị trấn nông trường Chí Linh sinh sống trên địa bàn xã nào nay giao về xã đó quản lý.

- Thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh trên cơ sở 412,88 ha diện tích tự nhiên và 5.703 nhân khẩu của xã Bắc An.

- Đổi tên xã Ninh Thọ, huyện Ninh Giang thành xã Hồng Phong.

Từ khóa: Nghị định 09/2002/NĐ-CP

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7297