• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


 

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

Tải về Nghị định 09/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/02/2010   Số công báo: Từ số 99 đến số 100
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP công tác văn thư

Cụ thể, nghị định 09/2010 sửa đổi về các quy định như quy định về văn bản hành chính, theo đó văn bản hành chính là Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.

Bên cạnh đó, Nghị định của sửa đổi, bổ sung về thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính, thủ tục kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành, theo đó quy định thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản trước người đímg đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.

Đối với ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2010.

Từ khóa: Nghị định 09/2010/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
101236