• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống mua bán người


 

Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người

Tải về Nghị định 09/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/01/2013   Số công báo: Từ số 51 đến số 52
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân.

Theo đó để thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân phải hội đủ các điều kiện: có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông; diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn nhân; có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và có ít nhất 05 nhân viên, trong đó 02 nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội.

Ngoài ra, khi hoạt động hỗ trợ nạn nhân Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải đảm bảo nguyên tắc: được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. và chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nạn nhân bị mua bán được hưởng các chế độ hỗ trợ như: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; y tế; tâm lý; Trợ giúp pháp lý; học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu; Hỗ trợ vay vốn...

Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013.

Từ khóa: Nghị định 09/2013/NĐ-CP

3.575

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
164373