• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Nghị định 10/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc

Tải về Nghị định 10/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/01/2006   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/01/2006  Chính phủ ban hành Nghị định 10/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc.

Theo đó, Thanh tra công tác dân tộc là cơ quan thanh tra nhà nước thuộc Ủy ban Dân; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Ban Dân tộc hoặc cơ quan có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc.

Bên cạnh đó, Nghị định 10/2006/NĐ-CP quy định Thanh tra công tác dân tộc thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc thông qua Thanh tra Ủy ban thuộc Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Ban thuộc Ban Dân tộc cấp tỉnh.

Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch như: Thanh tra Ủy ban thực hiện thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt; Thanh tra Ban thực hiện thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được Trưởng ban Ban Dân tộc phê duyệt. Hay thanh tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc Thủ trưởng cơ quan Thanh tra giao.

Nghị định 10/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2006

Từ khóa: Nghị định 10/2006/NĐ-CP

720

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8662