• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Tải về Nghị định 10/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/02/2012   Số công báo: Từ số 177 đến số 178
Lĩnh vực: Hình sự   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009, ngày 17/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội phải tuân theo các quy định của pháp luật hình sự, thi hành án hình sự nhằm giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục sửa chữa sai phạm, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội.

Theo đó, Nghị định 10/2012/NĐ-CP quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Trong đó Nghị định 10/2012/NĐ-CP quy định cụ thể về việc đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú; Việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục cũng như điều kiện chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Đồng thời, Nghị định 10/2012/NĐ-CP xác định áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội bị Tòa án Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (trong Nghị định này gọi là người được giáo dục), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị định 10/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2012

Từ khóa: Nghị định 10/2012/NĐ-CP

1.893

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134934